Sökning: "arbetsmiljö ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden arbetsmiljö ekonomi.

 1. 1. Från Lag till Arbetsmiljö

  Detta är en avhandling från Malmö : Liber förlag

  Författare :Lars Lundberg; Uppsala universitet.; [1982]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A Brave New Workplace: Disclosing the smart and the dark sides of the alternative office spaces

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Claudia Manca; KTH.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative workplace; workplace flexibility; new ways of working; activity-based work; collaborative space; tensions; paradoxes; space production; social space; alternativ arbetsplats; flexibilitet på arbetsplatsen; nya arbetssätt; aktivitetsbaserat arbete; samarbetsutrymme; spänningar; paradoxer; skapande av rum; socialt utrymme; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : In recent decades, several knowledge work organizations have introduced alternative workplaces (AWs) that are implemented through flexible and collaborative office models. Their rapid diffusion has been prompted by the deterministic assumption that these may influence workers’ relations and behaviors in the office, in a way that is conducive to greater collaboration and adaptive flexibility. LÄS MER

 3. 3. Training measures and technologies for air contaminant risks

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Karl Gummesson; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsmiljö; Attityd; Motivation; Utbildning; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : AbstractAs air contaminants continue to pose a problem in organizations, more studies are needed to identify and reduce employees’ exposure to air contaminants. Limited research proposes methods for managing air contaminants, especially with focus on reducing exposure by improving safety behavior, safety knowledge, safety attitudes and safety motivation among employees in the workplace, by, for instance, using safety training. LÄS MER

 4. 4. Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete. Utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mattias Åteg; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; : Attraktivt arbete; utvecklingsprocess; lärande; anpassning; dynamik; re¬flektion; verkstadsindustri; arbetsmiljö; interaktiv forskning.; attraktivt arbete; reflektion;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility practice in the mining industry

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Helena Ranängen; Luleå tekniska universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Miljöledning; Environmental Management;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) has frequently been discussed throughout the years. However, in the 1990s criticism of multinational companies and their production in developing countries resulted in new and more demanding requirements from society. LÄS MER