Sökning: "arbetslöshetsfrågan"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet arbetslöshetsfrågan.

  1. 1. Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning : en diskussion om arbetslöshet och social politik i Sverige 1830-1920

    Författare :Jonas Olofsson; Ekonomisk-historiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unemployment; labour market policy; work principle ; Ekonomisk och social historia; Social and economic history;

    Sammanfattning : Labour market policy has been at the forefront of economic and political debate in Sweden during the postwar period. Much research effort has been focused on the evolution of labour market policy and its historical roots. LÄS MER