Sökning: "arbete invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden arbete invandrare.

 1. 1. Identity, Old(er) Age and Migrancy : A Social Constructionist Lens

  Författare :Laura Machat-From; Sandra Torres-Örsten; Lars Andersson; Finnur Magnússon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; identity; migrancy; old age; older migrants; social constructionism; ethnicity; ageing; identity categories; social positions; identity negotiation; identitet; invandrarskap; hög ålder; utrikesfödda äldre; äldre invandrare; socialkonstruktionism; etnicitet; åldrande; identitetskategorier; sociala positioner; identitetsförhandling;

  Sammanfattning : ldentity research in relation to ethnicity and migration has tended to focus an younger people whilst identity research in relation to ageing and old(er) age has not focused an migrants. This inadvertent mutual neglect has led to a lack of identity research that examines the identity categories of old(er) age and migrancy together, a lacuna that this dissertation aims to redress. LÄS MER

 2. 2. Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel? : Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973

  Författare :Gunnel Holmér; Lars Olsson; Karl Johan Krantz; Lars-Erik Hansen; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Glashistoria; glasarbetare; glasbruk; Kosta; svenskt glas; arbetskraftsinvandring; migration; arbete; muntlig historia; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : Avhandlingen fokuserar på arbetskraftsinvandringen till Kosta glasbruk under perioden 1943-1973. Den övergripande frågan är om svenskar och invandrare tilldelades likvärdiga arbetsuppgifter eller om diskriminering kopplad till arbetet förekommit. LÄS MER

 3. 3. Krisgrupper och spontant stöd : om insatser efter branden i Göteborg 1998

  Författare :Tuija Nieminen Kristofersson; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; post traumatic stress disorder PTSD; professional and voluntary social work; emergent organizations; professional jurisdiction and abstraction; social network; disaster; collective mourning; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to study the organized professional process and the spontaneous integrating and unifying process after the discotheque fire in Gothenburg 1998, when 63 young people died. Over a hundred crisis groups and duty centres were opened for the affected people. LÄS MER

 4. 4. Från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd. : En reform ur äldre invandrares perspektiv

  Författare :Marie Albertsson; Tapio Salonen; Iver Hornemann Möller; Marta Szebehely; Växjö universitet; []
  Nyckelord :socialbidrag; socialpolitik; äldre invandrare; äldreförsörjningsstöd; välfärdspolitik; försörjningssystem; socialförsäkringssystem; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : In 2003 the Swedish parliament decided to incorporate maintenance support for the elderly within the framework of the state social insurance system. Maintenance support for the elderly entails that individuals who, due to too short a period of residence in Sweden, do not qualify themselves for a full guarantee pension and thus have the right to receive benefits after completion of an income test. LÄS MER

 5. 5. Aspirations, Capital and Identity : Four studies on the determinants of life chances for young Swedes with an immigrant background

  Författare :Gökhan Kaya; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aspirations; capital; identity; immigrants; young people; aspirationer; kapital; identitet; invandrare; ungdomar;

  Sammanfattning : The dissertation examines the determinants of life chances among young people with immigrant background in Sweden. The dissertation includes four research papers, each examining a specific research question on a determinant of life chances. LÄS MER