Sökning: "arbete göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden arbete göteborg.

 1. 1. Hemlöshet i välfärdsstaden : En studie av relationerna mellan socialtjänst och frivilliga organisationer i Stockholm och Göteborg

  Författare :Marie Nordfeldt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Homelessness; voluntary organisations; local government; welfare state; Sweden; Stockholm; Göteborg; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the relations between local government and voluntary organisations in two Swedish cities - Stockholm and Göteborg - with regard to the issue of homelessness, and to analyse how these relations have changed during the 1990's. A further aim is to explore to what extent different localities, due to variations in the economic and political context, vary in their responses to influences and pressures from the outside, e. LÄS MER

 2. 2. Spaces of diasporas : Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging

  Författare :Minoo Alinia; Håkan Thörn; Östen Wahlbeck; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ; Kurdish diaspora; Kurdish identity; home land ; Sweden; Kurdisn community; exile; forced migration; gender; movement for location; experience; Kurdish nationalism; Social work; Socialt arbete; Diaspora; Kurdish; homleland; belonging; identity; migration; movement; Sociologi; Sociology; Diaspora; kurdisk diaspora; social rörelse; post kolonial migration; diasporisk rörelse; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Det är doktorsavhandling. Den diskuterar identitetsprocesser inom the kurdiska diasporan. Det är kvalitativ studie baserad huvudsakligen på intervjumaterial. Boken har nyligen blivit översatt och publicerat i Turkiet. LÄS MER

 3. 3. Krisgrupper och spontant stöd : om insatser efter branden i Göteborg 1998

  Författare :Tuija Nieminen Kristofersson; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; post traumatic stress disorder PTSD; professional and voluntary social work; emergent organizations; professional jurisdiction and abstraction; social network; disaster; collective mourning; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to study the organized professional process and the spontaneous integrating and unifying process after the discotheque fire in Gothenburg 1998, when 63 young people died. Over a hundred crisis groups and duty centres were opened for the affected people. LÄS MER

 4. 4. Värdet av arbete : arbetsvärdering som ett lönepolitiskt instrument

  Författare :Kerstin Rosenberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbetsvärdering; jämställdhet; könssegregering; könsdiskriminering; lönedikriminering; löneskillnader; jämställda löner; lönesystem; individuell lönesättning; genussystem; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to examine if and in what way job evaluation can act as an instrument for wage politics. This is done by analysing the process in different job evaluation projects and the connection between job evaluation and the wage politics and wage setting of the organisations. LÄS MER

 5. 5. Vad gör en skicklig lärare? : en studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik

  Författare :Lill Langelotz; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers’ continuing professional development; peer group mentoring; Foucault; power relations; democratic practices; practice architectures;

  Sammanfattning : This thesis takes its departure from the on-going debate about teachers´(collective) ‘continuing professional development’ (CPD). Teachers’ CPD through an imposed nine-step model of peer group mentoring (PGM) is focused on. LÄS MER