Sökning: "arbeta"

Visar resultat 1 - 5 av 360 avhandlingar innehållade ordet arbeta.

 1. 1. Designprocessen i fyra småföretag : att arbeta med känsla och intuition

  Författare :Gunilla Larsson; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Design; Industriell design;

  Sammanfattning : Design framställs ofta som en av de viktigare aktiviteterna i generell utveckling av affärsverksamhet, men samtidigt vet man att majoriteten av de små företagen inte integrerar design i sin affärsverksamhet. Vetskapen om hur de småföretag som integrerar design hanterar sin designprocess är också bristfällig. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med barn som brottsoffer : En rättssociologisk studie

  Författare :Anna Sonander; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police; working with Children; Sociology of Law; Children as Victims of Crime; social services;

  Sammanfattning : The thesis consists of three different purposes. Purpose number one entails describing and analysing the legal opportunities for, and the demands on, the work of the actors in question with regard to children as victims of crime. LÄS MER

 3. 3. Wicked Problems in Engineering Education : Preparing Future Engineers to Work for Sustainability

  Författare :Johanna Lönngren; Magdalena Svanström; Åke Ingerman; Tom Adawi; John Holmberg; Marie Paretti; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; wicked problem; engineering education; sustainability; phenomenography; assessment; rubric; design-based research; action research; perspective shift; ill-structured problems; problem-solving; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik; wicked problems;

  Sammanfattning : Most engineering education today does not adequately prepare students to contribute to sustainability. For example, engineering students often do not learn how to address complex and ill-structured sustainability problems that involve different stakeholders, value conflicts,and uncertainty; such problems are also called wicked problems. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta i dödens närhet : Rutiner och ritualer i äldreomsorg

  Författare :Anna-Lena Strid; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nursing assistant; group living for older people; daily work; routines; barriers to perception; backstage;

  Sammanfattning : This study is based mainly on observations and interviews accomplished on two occasions with nursing assistants employed at two group living units for older people suffering from dementia in Sweden. The interviews and observations were carried out one year apart, before and after a project that also included supervision of managers and nursing assistants. LÄS MER

 5. 5. Leka, lära, öva, arbeta, verkskapa : Elsa Köhler en österrikisk aktivitetspedagog i Sverige

  Författare :Lars Karlsson; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elsa Köhler; school-reform; women; activity learning; action research; school reform; Red Vienna; Political and administrative sciences; Varberg; education; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This thesis is mainly about the life and work of the Austrian teacher and psychologist Elsa Köhler (1879-1940), but also about the work of her followers on the Swedish West coast. It traces the influences of pedagogic progressivism and the Central European school-reform movements, on the Swedish school and pre-school system, during the first half of the 20th century. LÄS MER