Sökning: "applied ethics"

Visar resultat 16 - 20 av 132 avhandlingar innehållade orden applied ethics.

 1. 16. Samvete och samvetsfrihet : en analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet

  Författare :Mats Aldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conscience; Kristen teologi allmän; Moral Psychology; General; Ethics; Lutheran Ethics; Freedom of Conscience; Christian Ethics; Conscientious Refusal; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Moral science; Morallära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen har flera uppgifter, som på olika sätt hör ihop. Den första uppgiften går ut på att undersöka samvetskonflikter i det svenska samhället. I denna typ av konflikt är samvete och samvetsfrihet centrala begrepp och de är viktiga för att förstå och ta ställning i konflikterna. LÄS MER

 2. 17. Unfit to live among others Essays on the ethics of imprisonment

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :William Bülow; KTH.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Applied Ethics; Collateral Harm; Communicative Theory of Punishment; Democratic Self- determination; Doctrine of Double Effect; Felon Disenfranchisement; Imprisonment; Legal Punishment; Practical Philosophy; Philosophy of Punishment; Privacy; Philosophy; Filosofi;

  Sammanfattning : This thesis provides an ethical analysis of imprisonment as a mode of punishment. Consisting in an introduction and four papers the thesis addresses several important questions concerning imprisonment from a number of different perspectives and theoretical starting points. LÄS MER

 3. 18. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; praktisk filosofi; Practical Philosophy;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 4. 19. Responsible Conduct in Dual Use Research Towards an Ethic of Deliberation in the Life Sciences

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Frida Kuhlau; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bioethics; biological warfare; biological weapons; biosecurity; communicative ethics; deliberative ethics; dual use; ethical competence; life science research; precautionary principle; responsible conduct; Bioetik; Bioethics;

  Sammanfattning : Life scientists have increasingly been asked to incorporate a dual use responsibility in their research conduct. In this thesis, different aspects of what constitutes a reasonable responsibility in terms of avoiding harmful misuse of research for biological weapon purposes have been explored. LÄS MER

 5. 20. Investigations into Information Semantics and Ethics of Computing

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Gordana Dodig-Crnkovic; Mälardalens högskola.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer Science; datavetenskap; Computing and Philosophy; Philosophy of Computing; Philosophy of Information; infocomputation; computing nature; computational cognition; ethics; values;

  Sammanfattning : The recent development of the research field of Computing and Philosophy has triggered investigations into the theoretical foundations of computing and information.This thesis consists of two parts which are the result of studies in two areas of Philosophy of Computing (PC) and Philosophy of Information (PI) regarding the production of meaning (semantics) and the value system with applications (ethics). LÄS MER