Sökning: "apokalyptisk"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet apokalyptisk.

 1. 1. Nelly Hall: uppburen och ifrågasatt : Predikant och missionär i Europa och USA 1882-1901

  Författare :Gunilla Gunner; Alf Tergel; Sven Lundkvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Missionary studies; Nelly Hall; Women Preaching; Women History; Revival Movements; Church History–Sweden–1882–1901; Swedish Holiness Mission; Salvation Army; Swedish Americans; Holiness; Faith Healing; Apocalypticism; Missionsvetenskap; kvinnopredikan; kvinnohistoria; väckelserörelser; väckelserörelseforskning; kyrkohistoria-Sverige-1800-tal; Helighetsförbundet; Helgelseförbundet; Frälsningsarmén; svensk-amerikaner; helighet; helande; apokalyptisk; Missionary studies; Missionsvetenskap; Studies of Missions; Missionsvetenskap;

  Sammanfattning : In 19th century Sweden women preached in the popular revival movements as they did in the other Nordic countries, in Great Britain and the United States. One of the most famous preachers in Sweden was Nelly Hall (1848–1916). LÄS MER

 2. 2. När tiden tar slut : motivförskjutningar i frikyrklig apokalyptisk tolkning av det judiska folket och staten Israel

  Författare :Göran Gunner; Teologiska högskolan Stockholm; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Frikyrkor; Sverige; Troslära; Trosbekännelse; Historia; Judar; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nevidimyj grad. Legenda o grade Kitezje i russkaja literatura kontsa XIX – pervoj poloviny XX veka

  Författare :Irina Karlsohn; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats behandlar den mytologiserade legenden om den osynliga staden Kitezj – dess funktion i den ryska litteraturen under senare delen av 1800-talet och 1900-talets första hälft, med tonvikt på symbolistisk och postsymbolistisk prosa och poesi. Undersökningen är först och främst en kontext- och motivstudie. LÄS MER

 4. 4. Tvinga verkligheten till innebörd : studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige

  Författare :Daniel Sandström; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; tradition; alienation; Gunnar Ekelöf; Epiphany; symbolism; T.S Eliot; post-War poetry; existentialism; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Since his1956 début Kjell Espmark (b. 1930) has played a seminal part in Swedish post-War literature as both a poet and a novelist, and as an academic. To this date Espmark has written a dozen books of poetry, several novels, and has published highly influential works on Modernist poetry. LÄS MER