Sökning: "apodization"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet apodization.

 1. 1. Fibre Bragg Grating Components for Filtering, Switching and Lasing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Zhangwei Yu; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fibre Bragg grating; photosensitivity; apodization; chirp; phase-shift; microwave optical filtering; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik;

  Sammanfattning : Fibre Bragg gratings (FBGs) are key components for a vast number of applications in optical communication systems, microwave photonics systems, and optical sensors, etc. The main topic of this thesis is fibre Bragg grating fabrication and applications in direct microwave optical filtering, high speed switching and switchable dual-wavelength fibre lasers. LÄS MER

 2. 2. Practical Considerations on Ultrawideband Synthetic Aperture Radar

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Viet Thuy Vu; Blekinge Tekniska Högskola.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The practical considerations in ultrawideband (UWB) synthetic aperture radar (SAR) data processing in general and UWB SAR imaging in particular are clarified and presented in detail in this thesis. They are imaging algorithm, impulse response function in SAR imaging (IRF-SAR), apodization, RF interference (RFI) and SAR image quality measurement. LÄS MER

 3. 3. Ultrawideband-Ultrawidebeam Synthetic Aperture Radar – Signal Processing and Applications

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Viet Thuy Vu; Blekinge Tekniska Högskola.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This dissertation presents practical issues in Ultrawideband – Ultrawidebeam (UWB) Synthetic Aperture Radar (SAR) signal processing and crucial applications developed on UWB SAR. In the context of this dissertation, UWB SAR refers to the SAR systems utilizing large fractional bandwidth signals and synthesizing long apertures associated with wide antenna beamwidths. LÄS MER

 4. 4. Extremely Large Telescopes Optical Design and Wavefront Correction

  Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

  Författare :Alexander Gontcharov; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomy; akustik; optik; Adaptive Optics; Extremely Large Telescopes; optical design methods; wavefront correction methods.; Electromagnetism; optics; Elektromagnetism; acoustics; space research; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Extremt stora teleskop, optisk konstruktion och vågfrontskorrektion 1 Nya resultat inom astronomin För astronomin har senare årtionden varit ytterst händelserika. Ett flertal fascinerande upptäckter har förädlat vår kunskap om universum och dess stjärnor, planeter, galaxer och storskaliga strukturer. LÄS MER