Sökning: "aphasia"

Visar resultat 6 - 10 av 30 avhandlingar innehållade ordet aphasia.

 1. 6. Long-term functional outcome after ischemic stroke: Prognostic value of early identification of neglect and aphasia

  Författare :Joel Gerafi; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :visuospatial inattention; language impairment; long-term functional outcome; ischemic stroke; neglect; aphasia;

  Sammanfattning : Early symptoms of neglect and aphasia are often observed after ischemic stroke and have been associated with unfavorable short-term functional outcomes within one year post-stroke. However, there is a lack of studies with inclusion of both neglect and aphasia as potential predictors that have studied long-term functional outcomes exceeding one year after stroke. LÄS MER

 2. 7. Long-term functional outcome after ischemic stroke: Prognostic value of early identification of neglect and aphasia

  Författare :Joel Gerafi; Hans Samuelsson; Christian Blomstrand; Sakari Kallio; Palle Pedersen; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :Stroke; Aphasia; Neglect; Consciousness and Cognitive Neuroscience; Kognitiv neurovetenskap och filosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker

  Författare :Helena Taubner; Åsa Wengelin; Malin Hallén; Per-Olof Hedvall; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; aphasia; disability; narrative agency; media representations; stories of self; social media; multimodality; literacy practices; Bourdieu; afasi; funktionshinder; narrativt aktörskap; mediebilder; självberättelser; sociala medier; multimodalitet; litteracitetspraktiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Afasi är en förvärvad språklig funktionsnedsättning som oftast orsakas av stroke. En person med afasi kan ha svårigheter med både talat och skriftligt språk, och både med produktion och förståelse. Därför medför afasi att individens förmåga och förutsättningar att skapa sin egen självberättelse, d.v. LÄS MER

 4. 9. Stroke in geriatric patients - Aspects of depression, cognition and motor activity

  Författare :Berit Agrell; Geriatrik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; laterality; rating scales; motoractivity; aphasia; neglect; disability; depression; cognition; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Six depression rating scales, GDS, Zung, CES-D, CPRS-D and Cornell, were compared in 40 patients. The validity was good for all scales except for the Cornell scale. A comprehensive investigation was done in 116 elderly stroke patients. There was no difference in prevalence and severity of post-stroke depression in relation to side of lesion. LÄS MER

 5. 10. The supporting conversation partner in disordered communication

  Författare :Karin Eriksson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; conversational interaction; supported communication; aphasia; Parkinson’s disease; conversation partners; communication partner training; cognitive factors; assessment;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis was to examine some aspects of conversation partners (CP) of people with communication disorder caused by stroke-induced aphasia or Parkinson’s disease (PwCD). Central questions were (i) can conversation partners learn to adapt their communicative behaviour in conversation to the specific needs of the persons with communication impairment and (ii) are there any associations between characteristics of the participants in conversation and the ability to be a supportive communication partner? Factors that might influence the quantitative measurement of communicative behaviour were also examined. LÄS MER