Sökning: "antiterminator protein"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden antiterminator protein.

 1. 1. The Bacillus subtilis GlpP protein, antitermination and mRNA stability

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Lund University

  Författare :Elisabeth Glatz; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; leader sequence; glpD; GlpP; catabolite repression; mRNA stability; Bacillus subtilis; antiterminator protein; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Bacillus subtilis can grow on glycerol or glycerol-3-phosphate (G3P) as the sole carbon and energy source. The glpD gene encodes G3P dehydrogenase which is required for the catabolism of glycerol and G3P. LÄS MER

 2. 2. Studies on mRNA turnover in bacteria

  Detta är en avhandling från Biology building

  Författare :Martin Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; aprE; GlpP; glpD; mRNA secondary structure; Bacillus subtilis; mRNA stability; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Genetisk information lagras i DNA, som är en mycket stabil molekyl. I våra celler finns samma gener i alla celler. Det är därför av yttersta vikt att uttrycket av generna kan regleras olika i olika vävnader. LÄS MER