Sökning: "antisocial behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden antisocial behaviour.

 1. 1. Depression and Antisocial Behaviour in Adolescents Influence of Social Status, Shaming, and Gene-Environment Interaction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cecilia Åslund; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; antisocial behaviour; depression; gene-environment interaction; maltreatment; monoamine oxidase; serotonin; shame; social status; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri; barn- och ungdomspsykiatri; Child and Youth Psychiatry;

  Sammanfattning : This thesis investigated (1) social status and shaming experiences in relation to aggressive behaviour and depression, and (2) gene-environment interactions between two genetic polymorphisms related to the serotonergic system – MAOA-VNTR and 5HTTLPR – and experiences of maltreatment in relation to delinquent behaviour and depression among adolescents.The four included studies are based on questionnaire data from the Survey of Adolescent Life in Vestmanland 2006 (SALVe-2006). LÄS MER

 2. 2. Adolescents at risk of persistent antisocial behaviour and alcohol problems The role of behaviour, personality and biological factors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Jenny M. Eklund; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescence; gender; hyperactive behaviour; biological vulnerability; personality; norm breaking behaviour; criminality; violence; alcohol problems; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : Antisocial behaviour and alcohol problems are areas of great concern to society, not only associated with personal and emotional costs for the affected individuals and their victims, but also with major societal financial costs. What makes some individuals more likely than others to develop these kinds of problems? The general aim of this thesis was to explore the role of individual characteristics in the development of antisocial behaviour and alcohol problems. LÄS MER

 3. 3. MTFC – en intervention för ungdomar med beteendeproblem

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Pia Kyhle Westermark; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MTFC; Multidimensional Treatment Foster Care; behandlingssammanbrott; manualbaserade behandlingsprogram; randomisering; antisocial beteende; fosterföräldrar; fosterbarn; placement breakdown; intervention; randomized; foster parents; foster children; manualized treatment; antisocial behaviour;

  Sammanfattning : This thesis examines MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care), a multi-modal treatment programme for youth with severe behaviour problems) in a Swedish context. In the United States, the programme has demonstrated encouraging treatment results using specialized foster homes as an alternative to restrictive residential care or group care. LÄS MER

 4. 4. Swedish young offenders in community-based rehabilitative programmes Patterns of antisocial behaviour, mental health, and recidivism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Hanna Ginner Hau; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young offenders; Rehabilitation; Adolescence; Developmental psychology; Prevention; Risk assessment; Juvenile justice; Recidivism; Mental health; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore patterns of antisocial behaviour, mental health and recidivism among Swedish young offenders in community-based rehabilitative programmes (n=189). Study I explored the character and severity of self-reported behavioural problems prior to programme participation. LÄS MER

 5. 5. Mellan klient och rättssystem - Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv (Between the client and the legal system - Compulsory care of children and young persons from a social worker perspective)

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

  Författare :Lina Ponnert; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; Samhällsvetenskaper; children and young persons; Compulsory care; parents; neglect and abuse; antisocial behaviour; social workers; assessment; discretion; power; child welfare; Social sciences; legal system; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen fokuserar på socialsekreterares utredningsarbete av barn och unga inom socialtjänsten. Syftet har varit att beskriva och analysera tvångsvårdsprocessen ur socialsekreterares perspektiv, samt förstå och förklara hur detta påverkar barnavårdspraktiken. LÄS MER