Sökning: "antisemitism"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet antisemitism.

 1. 1. Återkomsten : antisemitism i Sverige efter 1945

  Författare :Henrik Bachner; Avdelningen för idé- och lärdomshistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish post-war history; Sweden; Lebanon War; Jews; Israel; Holocaust-denial; Holocaust; Folke Bernadotte; anti-Zionism; antisemitism; anti-Judaism; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : The study examines the character and development of anti-Jewish thinking as manifested in public discourse in Sweden in the post-war era. Using newspapers, periodicals and other publications as source material, the study seeks to uncover the continuity, discontinuity and renewal of anti-Jewish discourse by analysing the reactions to the assassination of the Swedish UN envoy Folke Bernadotte in Israel in 1948, the impact of the Holocaust on attitudes towards antisemitism, Jews and Israel during the 1950s and 1960s, the emergence of anti-Zionism and radical criticism of Israel from the late 1960s onwards, the attitudes towards Holocaust-denial propaganda in the beginning of the 1980s and the public debate on the Lebanon War in 1982. LÄS MER

 2. 2. Nationens styvbarn : Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940

  Författare :Per Hammarström; Torkel Jansson; Lars M Andersson; Laura Kolbe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :History; Historia; Judar; Historia; 1800-talet; 1900-talet; Sverige; Norrland; Sundsvall; Sverige; Nationalism; Nationell identitet; Minoriteter; Antisemitism; Sverige; Samhällsintegration; Socialhistoria; Lokalhistoria; historia; History; Sverige 1870-1940; judarnas historia; judisk emancipation; nationalism; nationell identitet; minoritet; integration; assimilation; antisemitism; lokalsamhälle; gårdfarihandel; medborgarskap; borgerlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka vilken ekonomisk och social ställning den judiska minoriteten intog i det svenska samhället under perioden 1870 till 1940. Tidigare forskning har riktat stor uppmärksamhet mot rättsliga och politiska aspekter av den svenska judenhetens historia, mer sällan mot judarna och samhället i en bredare bemärkelse. LÄS MER

 3. 3. Tredje generationens överlevande : En socialantropologisk studie om minne, antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen

  Författare :Anna Sarri Krantz; Socialantropologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Holocaust; Memory; Identity; Antisemitism; Third Generation; Survivor; Generations; Jewish; Förintelsen; Minne; Identitet; Antisemitism; Tredje generationen; Överlevande; Generationer; Judisk;

  Sammanfattning : The Holocaust is an event that lives on in societies’ consciousness in the form of memorial monuments and museums, and is processed by research institutions and authorities. My own journey began when meeting upper secondary students who denied the Holocaust, and I soon came in contact with a group who identify themselves as Third Generation Survivors; grandchildren of those who survived the Holocaust. LÄS MER

 4. 4. Ur det förflutnas skuggor - historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000

  Författare :Jan Selling; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; antitotalitarian consent; antisemitism; nationalism; German reunification; normalization; discourse analysis; collective memory; hegemony; antifascism; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : The subject of this study is the re-construction of German national identity and nationalist thinking within the framework of the 1990s’ history discourse in relation to the Nazi past and the Holocaust. The empirical focus is on national politics and the press. LÄS MER

 5. 5. The Quest for Recognition : The Holocaust and French Historical Culture, 1945–65

  Författare :Johannes Heuman; Pär Frohnert; Claudia Lenz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; France; Holocaust; remembrance; historical culture; narrative; use of history; republicanism; universalism; Jewish identity; historicisation; Europeanisation; antisemitism; Vichy; CDJC; Mémorial de la Shoah; Tombeau du Martyr Juif Inconnu; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis investigates the development of Holocaust remembrance in France, taking the activities of the Centre de documentation juive contemporaine in Paris as its focus. By looking at the construction, function, and reception of Holocaust narratives in the twenty years following the end of the War, it shows how remembrance took shape within French historical culture, and, conversely, how representations of the genocide influenced France’s national-historical culture. LÄS MER