Sökning: "anticoagulant"

Visar resultat 1 - 5 av 80 avhandlingar innehållade ordet anticoagulant.

 1. 1. Pro- and anticoagulant activities of factor V

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Chemistry, Lund University

  Författare :Elisabeth Thorelli; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; activated protein C; protein S; factor VIII; factor V; procoagulant; anticoagulant; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När en skada på ett kärl uppstår sätts blodkoagulationen igång. En rad reaktioner mellan olika proteiner, såsom proenzymer, enzymer och kofaktorer sker då på negativt laddade ytor som exponeras i samband med skadan. Därigenom omvandlas flytande blod till levrat blod och kärlskadan täpps igen. LÄS MER

 2. 2. Recurrent stroke risk factors, predictors and prognosis

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Johanna Pennlert; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; risk factors; atrial fibrillation; anticoagulant; antiplatelet; intracerebral hemorrhage; stroke recurrence; socioeconomic status; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Background Many risk factors for stroke are well characterized and might, at least to some extent, be similar for first-ever stroke and for recurrent stroke events. However, previous studies have shown heterogeneous results on predictors and rates of stroke recurrence. LÄS MER

 3. 3. Anticoagulant protein C--structural and functional studies

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Chemistry, Lund University

  Författare :Lei Shen; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; enzymology; Proteins; Klinisk kemi; Clinical chemistry; serpins; membrane binding; factor V; protein C; protein S; Proteiner; enzymologi;

  Sammanfattning : Anticoagulant protein C is a vitamin K-dependent factor circulating in plasma as a zymogen of a serine protease. It is converted to its active form (APC) by the thrombin-thrombomodulin complex on the surface of endothelial cells. APC inhibits the generation of thrombin by selective proteolytic inactivation procoagulant factors Va and VIIIa. LÄS MER

 4. 4. Anticoagulant and antiarrhythmic agents for atrial fibrillation

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Natalia Mochalina; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained cardiac arrhythmia. AF treatment involves management of precipitating factors, rate- and rhythm control and anticoagulation for prevention of stroke and systemic thromboembolism. LÄS MER

 5. 5. Determinants of adverse events during oral anticoagulant treatment

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Marcus Lind; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oral anticoagulants; warfarin; mortality; bleeding; biomarkers; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Treament with oral anticoagulation is highly effective in reducing the burden of thromboembolic complications in several clinical conditions. The number of patients receiving oral anticoagulation is growing steadily. InSwedenabout 1.5 percent of the population receives treatment. LÄS MER