Sökning: "antibody development"

Visar resultat 1 - 5 av 436 avhandlingar innehållade orden antibody development.

 1. 1. Antibody Evolution and Repertoire Development

  Detta är en avhandling från Johan Lantto, Dept. of Immunotechnology, P.O.Box 7031, S-220 07 Lund, Sweden

  Författare :Johan Lantto; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; virus neutralization; trinucleotide repeat; insertion; immunoglobulin variable genes; human cytomegalovirus; glycoprotein B; deletion; antibody; antibody repertoire;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Antikroppar är viktiga beståndsdelar av det naturliga immunförsvaret som skyddar oss mot smittämnen, såsom bakterier och virus. Utvecklingen av olika genetiska och biokemiska teknologier har dessutom möjliggjort användningen av antikroppar för en mängd ändmål, bl a för diagnostik och behandling av infektionssjukdomar och cancer. LÄS MER

 2. 2. Antibody Development - Examples from viral and proteomic studies

  Detta är en avhandling från Johan Lantto, Dept. of Immunotechnology, P.O.Box 7031, S-220 07 Lund, Sweden

  Författare :Fredrika Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; proteome specific antibodies; cytomegalovirus; phage display; antibody characterization; antibody development; antibody repertoires;

  Sammanfattning : This thesis, which is based on four original papers, covers different aspects of antibody development. The overall goal of my work has been to obtain an increased understanding of antibody repertoires as they develop in vivo and in vitro. LÄS MER

 3. 3. Antibody based plasma protein profiling

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ulrika Qundos; KTH.; KTH.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein profiling; plasma; antibody; affinity proteomics; biomark- ers; multiplex; assay development;

  Sammanfattning : This thesis is about protein profiling in serum and plasma using antibody suspension bead arrays for the analysis of biobanked samples and in the context of prostate cancer biomarker discovery. The influence of sample preparation methods on antibody based protein profiles were investigated (Papers I-III) and a prostate cancer candidate biomarker identified and verified (Papers III-V). LÄS MER

 4. 4. Generation and evolution of human antibody repertoires

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Helena Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; specificity; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Biotechnology; Bioteknik; phage display; IgE; hapten; grass pollen allergen; diversity; antibody repertoire; antibody library; antibody evolution; affinity maturation; allergy;

  Sammanfattning : This thesis, which is based on five original papers, covers different aspects of antibody specificity and diversity, with the overall goal to understand the makeup of antibody repertoires and their functionality as they occur in vivo or as they are developed in the laboratory. Besides their importance in the adaptive immune response, antibodies have emerged as an invaluable tool in applications ranging from basic research to disease diagnostics and therapy. LÄS MER

 5. 5. Production of polyclonal antibodies in rabbits and chickens immunised with human immunoglobulin G : A study of the utility of egg yolk antibody production as a substitute for rabbit serum antibody production

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lise Svendsen Bollen; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Laboratory animals; antibody production; egg yolk; adjuvants; antibody response; avidity; Försöksdjursvetenskap; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Laboratory animal science; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Försöksdjursvetenskap; zoologisk utvecklingsbiologi; Animal Development;

  Sammanfattning : The utility of chicken egg yolk antibodies as an alternative to rabbit antisera was studied by comparing antibody and avidity development in immunised animals (15 rabbits and 30 chickens) during a one-year immunisation scheme. Human IgG was used as the model antigen and the efficacy of three adjuvants, Freund's Complete Adjuvant, Freund's Incomplete Adjuvant and Hunter's TiterMax, was compared. LÄS MER