Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 2. 2. Antirasismens många ansikten

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Jämte; Torbjörn Bergman; Mats Lindberg; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anti-racism; anti-fascism; racism; collective action; social movement; protest waves; framing; frame disputes; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge and understanding of the anti-racist movement in Sweden by describing its development from the early 1930s to the mid-2000s. It pays special attention to mapping and analyzing the ideas that have motivated anti-racist activities and their importance for mobilizing support and movement activity. LÄS MER

 3. 3. Antirasismens många ansikten

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Jämte; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anti-racism; anti-fascism; racism; collective action; social movement; protest waves; framing; frame disputes; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge and understanding of the anti-racist movement in Sweden by describing its development from the early 1930s to the mid-2000s. It pays special attention to mapping and analyzing the ideas that have motivated anti-racist activities and their importance for mobilizing support and movement activity. LÄS MER

 4. 4. Aspekter på den italienska fascismen texter och tolkningar

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historia, Umeå universitet

  Författare :Giuseppe Nencioni; Umeå universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fascism; Nazism; ideology; anti-Semitism; decadence; agricultural policy; right-wing radicalism; corporativism;

  Sammanfattning : Initially an attempt is made to present an overview of the interpretations of the meaning of Fascism. In a presentation of the views of Renzo De Felice and Zeev Sternhell the opinions of the latter are highlighted. LÄS MER

 5. 5. Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen

  Författare :Håkan Blomqvist; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; History; socialism; labour movement; whiteness; nationalism; race; civilisation; anti-semitism;

  Sammanfattning : Ideas of nationalism, race and anti-Semitism are usually connected to right wing ideology and politics. This thesis, however, is studying them in the context of the socialist labour movement. That a radical left wing patriotism, inspired by the French revolution, developed intertwined with workers’ internationalism is well known. LÄS MER