Sökning: "anti fascism"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden anti fascism.

 1. 1. Antirasismens många ansikten

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Jämte; Torbjörn Bergman; Mats Lindberg; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anti-racism; anti-fascism; racism; collective action; social movement; protest waves; framing; frame disputes; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge and understanding of the anti-racist movement in Sweden by describing its development from the early 1930s to the mid-2000s. It pays special attention to mapping and analyzing the ideas that have motivated anti-racist activities and their importance for mobilizing support and movement activity. LÄS MER

 2. 2. Antirasismens många ansikten

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Jämte; Torbjörn Bergman; Mats Lindberg; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anti-racism; anti-fascism; racism; collective action; social movement; protest waves; framing; frame disputes; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge and understanding of the anti-racist movement in Sweden by describing its development from the early 1930s to the mid-2000s. It pays special attention to mapping and analyzing the ideas that have motivated anti-racist activities and their importance for mobilizing support and movement activity. LÄS MER

 3. 3. Aspekter på den italienska fascismen texter och tolkningar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Giuseppe Nencioni; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fascism; Nazism; ideology; anti-Semitism; decadence; agricultural policy; right-wing radicalism; corporativism;

  Sammanfattning : Initially an attempt is made to present an overview of the interpretations of the meaning of Fascism. In a presentation of the views of Renzo De Felice and Zeev Sternhell the opinions of the latter are highlighted. LÄS MER

 4. 4. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Humanistisk fakultet

  Författare :Eva Ekstrand; Inga-Britt Lindblad; Kristina Lundgren; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernity; storytelling; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : In the 1930s the Swedish homes were modernized through a series of social reforms. As a result of this, time was expected to be released from the housewife’s daily domestic duties and the question was what to do with this time. In this dissertation the concept of time is used in the sense of free time as time for free thinking. LÄS MER

 5. 5. Kaj Anderssons Morgonbris : kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER