Sökning: "annulus motion"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden annulus motion.

 1. 1. Mitral annulus motion in left ventricular pumping

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kent Emilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Cardiology; Kardiologi;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen fokuserar på den roll som mitralringsrörelsen (MRR), d v s vänster kammares (VK) förkortning i längsaxelriktning, och yttre konturforändringen i kortaxelriktning spelar under kammarens kontraktion. Förmakskontraktionernas inverkan på VK dimensioner och volymer samt relationen mellan MRR och ejektionsfraktion (EF) hos patienter med sinusrytm och förmaksflimmer studeras också. LÄS MER

 2. 2. Echocardiographic measurements at Takotsubo cardiomyopathy transient left ventricular dysfunction

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Micael Waldenborg; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Echocardiography; takotsubo; annulus motion; cardiac autonomic function; broken heart; diastolic; ventricular mass; concentric wall motion; Medicine; Medicin; Biomedicin; Biomedicine;

  Sammanfattning : Takotsubo cardiomyopathy (TTC) is a disease characterized by transient left ventricular (LV) dysfunction and typical wall motion abnormalities in apical parts, without obvious signs of coronary influence. Due to its elusive natural cause and the lack of clarified pathology, further studies are needed. LÄS MER

 3. 3. Transoesophageal and transthoracic recordings of mitral annulus motion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine

  Författare :Bo Nilsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Left ventricular function; echocardiography; M-mode; tissue Doppler; mitral annulus systolic and diastolic velocities;

  Sammanfattning : Maximal systolic and diastolic velocities recorded from four sites of the mitral annulus motion (MAM) reflect left ventricular ( LV) performance. This thesis focus on factors influencing M-mode derived velocities in healthy children and adults and reference values are proposed. LÄS MER

 4. 4. Left Ventricular Systolic Dysfunction in 75-year-old Men and Women A Community-based Study of Prevalence, Screening and Mitral Annulus Motion for Diagnosis and Prognostics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pär Hedberg; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Aged; Heart Failure; Ventricular Function; Prevalence; Echocardiography; Electrocardiography; Natriuretic Peptide; Mortality; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Reduced performance of the left ventricle to eject blood – left ventricular systolic dysfunction (LVSD) – is a common predecessor of the heart failure syndrome. With or without symptoms, LVSD is associated with a poor prognosis. LÄS MER

 5. 5. Effect of valve replacement for aortic stenosis on ventricular function

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ying Zhao; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aortic stenosis; aortic valve replacement; echocardiography; speckle tracking; exercise echocardiography; ventricular function; septal radial motion; twist; displacement; strain; strain rate;

  Sammanfattning : Background:Aortic stenosis (AS) is the commonest valve disease in the West. Aortic valve replacement (AVR) remains the only available management for AS and results in improved symptoms and recovery of ventricular functions. LÄS MER