Sökning: "annette"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade ordet annette.

 1. 1. När kulturer spelar med i klassrummet : En sociokulturell studie av ungdomars lärande i musik

  Författare :Annette Mars; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker ungdomars lärande i musik utifrån ett sociokulturellt perspektiv. De två delstudierna är genomförda med en teoretisk utgångspunkt som gör gällande att människor lär sig musik i samspel med andra människor samt att de använder sig av medierande verktyg i de lärsituationer de deltar i, vidare involveras den proximala utvecklingszonen, samt muntlig och skriftlig lärandekultur. LÄS MER

 2. 2. Stödjande gemenskap : Utveckling och utvärdering av en intervention för livsstilsförändring bland vuxna med adhd

  Författare :Annette Björk; Erika Wall; Stig Vinberg; Ove Hellzén; Ulf Isaksson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : The entire project revolves around a lifestyle intervention that has been developed, implemented and evaluated. The intervention included adults with ADHD and comorbid mental illness. LÄS MER

 3. 3. Musikaliskt lärande i kulturmöte : En fallstudie av gambiska och svenska ungdomar i samspel

  Författare :Annette Mars; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : In this licentiate thesis, I study how young people from two different countries, Sweden and the Gambia, learn music in interaction with each other within the context of a concert project carried out in the Gambia. This study in music education is inspired by ethnomusicology and anthropology. LÄS MER

 4. 4. Två barn och eget hus : om kvinnors och mäns världar i småsamhället : en etnologisk studie

  Författare :Annette Rosengren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Småstadsliv-- genusaspekter; Familjesociologi-- genusaspekter; Samboende-- genusaspekter; Asketorp;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 5. 5. Lönearbete eller egen jord? : den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan 1908-1936

  Författare :Annette Thörnquist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER