Sökning: "anneli muhr"

Hittade 1 avhandling innehållade orden anneli muhr.

  1. 1. Andra generationens unga företagare med utländsk bakgrund : En förståelse av det egna företagandet utifrån social position

    Författare :Anneli Muhr; Tapio Salonen; Alexandru Panican; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young second-generation immigrants; immigrant entrepreneurs; social position; capital; business trajectories; Socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : This dissertation is about young second-generation immigrants who choose to become entrepreneurs. In a qualitative interview study, 22 young individuals’ choices and trajectories as entrepreneurs were examined. LÄS MER