Sökning: "anna whitaker"

Hittade 1 avhandling innehållade orden anna whitaker.

  1. 1. Livets sista boning : Anhörigskap, åldrande och död på sjukhem

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Anna Whitaker; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; family; relative; care; elderly; dying; nursing homes;

    Sammanfattning : This thesis is based on an empirical study carried out as a case study at a nursing home ward in the region of Stockholm. The aim of this study is to describe and analyse the conditions of ageing and dying for the old persons living in a nursing home, as well as for their relatives. LÄS MER