Sökning: "anna samuelsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden anna samuelsson.

  1. 1. I naturens teater Kultur- och miljösociologiska analyser av naturhistoriska utställningar och filmer

    Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

    Författare :Anna Samuelsson; Uppsala universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; exhibitions; nature culture-dualism; museums of natural history; cultural environmental studies; museology; environmental sociology; deconstruction; human-animal-relations; andro- and anthropocentric stereotyping; semiotics; discourse analysis; rhetoric; display; representation; climate change.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

    Sammanfattning : This thesis is a study of constructions of reality in visual and textual representations in current exhibitions in the Swedish Museum of Natural History in Stockholm with comparisons to the Natural History Museum in Gothenburg and minor excursions to other museums. The study also includes seven giant screen films in Cosmonova: an IMAX theatre which is part of the Swedish Museum of Natural History. LÄS MER