Sökning: "anna carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden anna carlsson.

 1. 1. Servicescape for Digital Wellness Services for Young Elderly

  Författare :Hans Allmér; Christer Carlsson; Pirkko Walden; Anna Sell; Leif Marcusson; Siw Lundqvist; Anna Ståhlbröst; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; Information Systems; Marketing; Marknadsföring;

  Sammanfattning : In this thesis digital wellness services (DWSs) are in focus. The DWSs are services provided through digital devices, such as smartphones, bracelets, and tablets, by using digital environments such as Internet, cloud services, and websites. LÄS MER

 2. 2. An inductive gap measurement method for square butt joints

  Författare :Edvard Svenman; Anna-Karin Christiansson; Anna Runnemalm; Johan Carlsson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Eddy current; Seam tracking; Measurement; Laser beam welding; gap geometry; Production Technology; Produktionsteknik; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik;

  Sammanfattning : A recent method in aero engine production is to fabricate components from smaller pieces, rather than machining them from large castings. This has made laser beam welding popular, offering high precision with low heat input and distortion, but also high productivity. LÄS MER

 3. 3. Child injuries at home : Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds

  Författare :Anna Carlsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Image Processing in High Resolution Transmission Electron Microscopy of Inorganic Materials

  Författare :Anna Carlsson; Centrum för analys och syntes; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; electron diffraction; Electron microscopy; image processing;

  Sammanfattning : High resolution transmission electron microscopy and digital image processing has been used to investigate the structure and properties of inorganic materials. The image processing was performed with the programming language Semper. All routines are listed in the appendix. LÄS MER

 5. 5. Olycksfallsrisker i barnets hemmiljö : fokus på skållskador

  Författare :Anna Carlsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :accident; burns; child; compliance; intervention; prevention; scalds;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling syftar till att beskriva barns (0-6 år) utsatthet för olycksfallsrisker i hemmiljön genom att fokusera på omfattningen av bränn- och skållskador, föräldrars uppfattningar om påverkande faktorer till olyckshändelser samt föräldrars uppgifter om egen följsamhet till olycksförebyggande råd och anvisningar. I barnhälsovården (BHV) ges råd och anvisningar kring olika åtgärder lämpliga i förhållande till barns utveckling. LÄS MER