Sökning: "ann quennerstedt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden ann quennerstedt.

 1. 1. Kommunen - en part i utbildningspolitiken?

  Författare :Ann Quennerstedt; Tomas Englund; Ulf P Lundgren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; municipality; equivalence; educational policy; decentralisation; school governance; curriculum theory; discourse analysis; kommuner; likvärdighet; utbildningspolitik; decentralisering; läroplansteori; diskursteori; diskursanalys; skolans styrning; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the municipality (the local authority) as a participant in Swedish educational policy. The reform of school governance in the 1990s, gave municipality wider authority in the educational field and a greater responsibility for education. LÄS MER

 2. 2. Digital technologies in preschool education : The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices

  Författare :Maryam Bourbour; Ann Quennerstedt; Gunilla Lindqvist; Sören Högberg; Sylvana Sofkova Hashemi; Maryam Bourbour Hosseinbeigi; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool Teachers; Digital Technologies; IWB; Teaching; Children; Preschools; Scaffolding; Mediational Means and Mediated Actions; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This thesis is aimed at exploring the ways in which a digital technology, the interactive whiteboard (IWB), interplays with preschool teachers’ teaching practices. In the literature and ongoing debates there are different claims about if and how digital technologies can contribute to children’s development and solving preschool educational challenges. LÄS MER

 3. 3. Med blicken på möten : Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik

  Författare :Maria Fredriksson; Sara Irisdotter Aldenmyr; Ann Quennerstedt; Boglárka Straszer; Jonas Aspelin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational encounters; dialogue; Martin Buber; preschool; teacher-child relation; Education and Learning; Utbildning och lärande; Educational Work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop knowledge and empirical understanding relating to encounters between preschool children and their teachers. Supported by Martin Buber’s philosophy of dialogue and research, it describes the interpersonal encounters between preschool children and their teachers as being the most significant aspect of educational practice as well as foundational for learning. LÄS MER

 4. 4. Att utbilda rättighetsbärare : Med läraren i fokus när undervisning för mänskliga rättigheter i skolans yngre åldrar studeras

  Författare :Lisa Isenström; Ann Quennerstedt; Britt Tellgren; Carina Hjelmér; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human rights; Children’s rights; Human rights education; HRE; Governmentality; Childhood sociology; Education; Teacher;

  Sammanfattning : Teaching children about human rights is an important step towards strengthening human rights internationally and schools are considered primary sites for children to develop human rights understandings, attitudes and behaviours. This dissertation explores the teachers’ role in educating children about their human rights. LÄS MER

 5. 5. ”Mellanklass kan man kalla det” : Om tid och meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett

  Författare :Lina Lago; Anna-Liisa Närvänen; Karin Osvaldsson Cromdal; Ann Quennerstedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School transitions; preschool class; school; childhood; time; temporality; socialization; rites of passage; priming events; educational practice; Skolövergångar; förskoleklass; skola; skolstart; barndom; tid; temporalitet; socialisation; passageriter; nyckelhändelser; pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att undersöka övergången från förskoleklass till årskurs ett och hur barn lär känna och skapar mening om vad skola och förskoleklass är. Detta görs genom att studera hur övergången från förskoleklass till årskurs ett markeras genom olika aktiviteter och de processer i vilka barn tillsammans med andra barn, lärare och kontext skapar mening kring övergången. LÄS MER