Sökning: "anmälningar"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet anmälningar.

 1. 1. Den kommunala barnavården - om anmälningar, organisation och utfall

  Författare :Stefan Wiklund; Tommy Lundström; Lennart Nygren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child protection; child welfare; referrals; organisation; barnavård; anmälningar; organisation; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The thesis presents descriptions and analyses of the municipal-based work that precedes service provision in child welfare, i.e. referrals where concerns regarding children and adolescents are made from professionals and general public and the processing of these referrals within child welfare agencies. LÄS MER

 2. 2. Vårdskador vid omvårdnad : en studie av patienters, anhörigas och vårdgivares anmälningar

  Författare :Åsa Andersson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Adverse events;

  Sammanfattning : Background: Patient safety has, over the last decades, been increasingly established as an important global issue. Patient safety is jeopardized by for example adverse events and most of the current evidence on adverse events originates from hospitals, but many adverse events also happen in nursing homes. LÄS MER

 3. 3. Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider

  Författare :Gunilla Ohlsson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church of Sweden; roles and identites of the clergy; work environment; the two-folded responsibility; organizational structures; symbolic interactionism; discourse analysis;

  Sammanfattning : In this dissertation the work environment and the roles and identities of the clergy in the Church of Sweden are investigated. It is said in the first chapter that there are several factors influencing the work environment and that these factors are important for the formation of the roles and identities of the clergy. LÄS MER

 4. 4. Emergency Department Crowding. Objective Modelling based on Workload

  Författare :Jens Wretborn; Lund Medicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Crowding; Emergency Department; Overcrowding; Arbetsbelastning; Akutmottagning; Akutsjukvård; Belastning;

  Sammanfattning : Emergency Departments (ED) have a central role in modern healthcare, providing emergent care regardless of complaint 24/7. However, EDs are often characterized by long waiting times for patients and a stressful working environment for staff. These are features or a resource and demand mismatch, internationally known as ED crowding. LÄS MER