Sökning: "anledning till handledning karin åberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden anledning till handledning karin åberg.

  1. 1. Anledning till handledning : Skolledares perspektiv på grupphandledning

    Författare :Karin Åberg; Henning Johansson; Christer Brusling; Högskolan i Jönköping; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

    Sammanfattning : Handledda gruppsamtal för lärare är en ung, men starkt växande företeelse i skolan. Influensernakommer från många traditioner, och handledningen ges av olika sorters handledare och med skildasyften, förutsättningar och metoder. LÄS MER