Sökning: "anknytning"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade ordet anknytning.

 1. 1. “I feel like I do not exist” - Adolescent Dissociative Experiences and the Importance of Trauma Type, Attachment, and Migration Background

  Författare :Sabina Gusic; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-03-23]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescent; dissociation; trauma; attachment; war; refugee; posttraumatic stress; ungdomar; dissociation; trauma; anknytning; krig; flyktingar; posttraumatisk stress;

  Sammanfattning : Vissa ungdomar som upplevt potentiellt traumatiserande händelser kan utveckla dissociationssymptom. Under gynnsamma förhållanden har människor en förmåga att integrera känslor, tankar, sinnesintryck och minnen av livshändelser in i en adaptiv och sammanhängande självbild och berättelse om självet. LÄS MER

 2. 2. Kompletterande anknytningsperson på förskola

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Birthe Hagström; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; narrative; omsorg; pedagog; tillit; samarbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; affects; attachment; care; cooperation; development; in-service training; preschool; preschool teacher; special needs; trust;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishBarn till föräldrar med psykisk ohälsa är en eftersatt grupp. Syftet med denna studie är att studera pedagogers utveckling som kompletterande anknytningsperson i relation till en tre-årig fortbildning. LÄS MER

 3. 3. Betydelser av bröstcancer i ett livssammanhang

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sara Lilliehorn; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; breast cancer; psycho-oncology; oncology; everyday life; patient perspective; gender; sick leave; work; side effects; attachment; critical incidents ; bröstcancer; psykosocial onkologi; onkologi; vardagsliv; patientperspektiv; genus; sjukskrivning; arbete; biverkningar; anknytning; critical incidents ;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse how a group of women experience that their every-day lives are affected during and after primary breast cancer treatment. The thesis is a consecutive, longitudinal study that takes an explorative qualitative approach. LÄS MER

 4. 4. Folkhögskolor med profil : Rörelsekaraktären hos svenska folkhögskolor med anknytning till kristna samfund

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Karl Johan Sparrman; Umeå universitet.; [1978]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Essays on Event History Analysis and the Effects of Social Programs on Individuals and Firms

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics

  Författare :Stefano Lombardi; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Labor Economics; Unemployment Insurance; Job Search; Monitoring and Sanctions; Policy Evaluation; Dynamic Treatment Evaluation; Duration Analysis; Firm performance; Employer-employee Match; Monte Carlo simulation; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay I: This paper studies threat effects of unemployment insurance (UI) benefit sanctions on job exit rates. Using a difference-in-differences design, I exploit two reforms of the Swedish UI system that made monitoring and sanctions considerably stricter at different points in time for different jobseeker groups. LÄS MER