Sökning: "anknytning"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade ordet anknytning.

 1. 1. “I feel like I do not exist” - Adolescent Dissociative Experiences and the Importance of Trauma Type, Attachment, and Migration Background

  Författare :Sabina Gusic; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-03-23]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescent; dissociation; trauma; attachment; war; refugee; posttraumatic stress; ungdomar; dissociation; trauma; anknytning; krig; flyktingar; posttraumatisk stress;

  Sammanfattning : Vissa ungdomar som upplevt potentiellt traumatiserande händelser kan utveckla dissociationssymptom. Under gynnsamma förhållanden har människor en förmåga att integrera känslor, tankar, sinnesintryck och minnen av livshändelser in i en adaptiv och sammanhängande självbild och berättelse om självet. LÄS MER

 2. 2. Kompletterande anknytningsperson på förskola

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Birthe Hagström; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; narrative; omsorg; pedagog; tillit; samarbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; affects; attachment; care; cooperation; development; in-service training; preschool; preschool teacher; special needs; trust;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishBarn till föräldrar med psykisk ohälsa är en eftersatt grupp. Syftet med denna studie är att studera pedagogers utveckling som kompletterande anknytningsperson i relation till en tre-årig fortbildning. LÄS MER

 3. 3. Betydelser av bröstcancer i ett livssammanhang

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sara Lilliehorn; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; breast cancer; psycho-oncology; oncology; everyday life; patient perspective; gender; sick leave; work; side effects; attachment; critical incidents ; bröstcancer; psykosocial onkologi; onkologi; vardagsliv; patientperspektiv; genus; sjukskrivning; arbete; biverkningar; anknytning; critical incidents ;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse how a group of women experience that their every-day lives are affected during and after primary breast cancer treatment. The thesis is a consecutive, longitudinal study that takes an explorative qualitative approach. LÄS MER

 4. 4. Folkhögskolor med profil : Rörelsekaraktären hos svenska folkhögskolor med anknytning till kristna samfund

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Karl Johan Sparrman; Umeå universitet.; [1978]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Har nutida fysik religiös relevans? : En undersökning av hur fysikaliska teorier indirekt relateras till religiösa utsagor genom metafysiska antaganden med fysikalisk anknytning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Nordén; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; scientific theories; religious relevance; indirect relevance; metaphysical suppositions; B. van Fraassen; J. Polkinghorne; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Philosophy of Religion; religionsfilosofi;

  Sammanfattning : A prerequisite of the reasoning carried out in this dissertation is that scientific theories as such do not have any logical implications for religion. How can it be then that certain scientific theories, among them physical ones, nevertheless seem to be religiously relevant?One possible answer to this question is that the relevance between contemporary scientific theories and theistic/atheistic ideas is indirect, meaning that it is based upon metaphysical suppositions which presumably are in some way connected with scientific theories. LÄS MER