Sökning: "anknytning barn"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden anknytning barn.

 1. 1. Kompletterande anknytningsperson på förskola

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Birthe Hagström; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; narrative; omsorg; pedagog; tillit; samarbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; affects; attachment; care; cooperation; development; in-service training; preschool; preschool teacher; special needs; trust;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishBarn till föräldrar med psykisk ohälsa är en eftersatt grupp. Syftet med denna studie är att studera pedagogers utveckling som kompletterande anknytningsperson i relation till en tre-årig fortbildning. LÄS MER

 2. 2. Children born preterm: A 19-year perspective

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Eva Tideman; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Psykologi; Psychology; quality of life; self-esteem; mental health; somatic health; mother-child relation; scholastic performance; cognitive development; Preterm children; long-term follow-up; Utvecklingspsykologi; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta barn föds efter i genomsnitt 40 fullgångna graviditetsveckor. Cirka 4,2%, dvs vart tjugofemte barn i Sverige föds emellertid för tidigt - prematurt - vilket innebär att barnet föds före 37 fullgångna graviditetsveckor. LÄS MER

 3. 3. ”eftersom jag har två språk”. Språkbruk bland svensktalande ungdomar i Europa

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marie Rydenvald; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; multilingualism; language use; L1; mother tongue; Swedish; TCK; Heritage Language; elite; bilingualism; domain theory; super-diversity; linguistic profiling;

  Sammanfattning : I takt med den ökande globaliseringen blir det allt vanligare att barn och ungdomar växer upp i flera länder och talar flera språk. I licentiatuppsatsen undersöks den rapporterade språkanvändningen bland flerspråkiga ungdomar med svensk anknytning i Europa. LÄS MER

 4. 4. Facing dementia as a we Investigating couples’ challenges and communicative strategies for managing dementia

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elin Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conversation analysis; couplehood; dementia; epistemics; multimodal interaction; pronouns; relationships; video-recorded interviews; we-ness; “couplehood”; demens; kunskapshantering; multimodal interaktion; pronomen; relationer; samtalsanalys; videoinspelade intervjuer; vi-skap;

  Sammanfattning : We live longer than ever before, which means that we also live longer with disorders such as those connected with dementia. Most people diagnosed with dementia live in ordinary housing for a long time, relying on their social network for support, mainly involving spouses or adult children. LÄS MER

 5. 5. Med samarbete i sikte - Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler

  Detta är en avhandling från Lund University School of Social Work

  Författare :Maria Hjortsjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; coordinated services under one roof family centres; prevention; collaboration; co-operation; child-care; human service organizations; healthcare; Social work; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Samarbete är ett värdeladdat ord i svenskt välfärdsarbete och inom socialt arbete förespråkas samarbete ofta som något värdefullt och nödvändigt. Idag finns det en stor, om än fragmenterad, vardagskunskap om samarbete och samverkan. LÄS MER