Sökning: "anisoplanatism"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet anisoplanatism.

  1. 1. Methods of Multi-Conjugate Adaptive Optics for Astronomy

    Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

    Författare :Ralf Flicker; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Adaptive optics; anisoplanatism; laser guide stars; performance estimation; wavefront reconstruction; extremely large telescopes; optics; Electromagnetism; Elektromagnetism; acoustics; Astronomy; akustik; space research; optik; multi-conjugate; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Fysicumarkivet A:2003:Flicker;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Multikonjugerad Adaptiv Optik för Astronomiska Teleskop 1. Atmosfärisk turbulens Allt sedan man på 1600-talet började bruka optiska instrument inom astronomin, för att understödja det mänskliga ögat då man beskådade stjärnhimlen, har astronomer strävat efter att bygga allt större och bättre teleskop för att kunna se längre ut i rymden och skönja allt ljussvagare objekt. LÄS MER