Sökning: "animation"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade ordet animation.

 1. 1. Spökmaskinen Sju förändringar och förflyttningar – gestaltningsprocesser i animerad film

  Författare :Nils Claesson; Göran Du Rées; Karin Hansson; Niclas Östlind; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; film; animation; stop motion; workstories; life stories; films; experimental art practice in animated film; literature; performance; transfigurations; politics of memory; the inverted Orpheus myth; Bergman; Strindberg; artistic research; improvisation; embodiment; Gestaltung-fiction; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : The Ghost Machine is a practice-based research project that explores the process of embodiment in animated film. It describes the process of transfiguration from the artist’s/auteur’s point of view and not from an outside position. LÄS MER

 2. 2. Computer Visualization in Participatory and Cognitive Engineering

  Detta är en avhandling från Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund University

  Författare :Peter Bengtsson; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Psychology; Teknisk psykologi; Utvecklingspsykologi; Development psychology; Dynamic Decision Making; Operator Process Interfaces; Action Research; Learning; Ergonomics; Engineering; Participatory; Virtual Reality; Animation; Computer; Visualization; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Architecture; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har sin upprinnelse i utvecklingen av en metod för datorvisualis-ering och en metod för participativ ingenjörskonst. De två metoderna är intimt förknippade med varandra och benämns tillsammans “Computer Visualization in Participatory Engineering” (VIPE), något som på svenska skulle kunna benämnas ”Datorvisualisering för Participativ Ingenjörsvetenskap”. LÄS MER

 3. 3. Adaptive Bounding Volume Hierarchies for Efficient Collision Queries

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Thomas Larsson; Mälardalens högskola.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bounding volume hierarchies; Collision detection; Rigid bodies; Deformable models; Data structures; Simulation; Animation; Three-dimensional graphics and realism; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Datavetenskap;

  Sammanfattning : The need for efficient interference detection frequently arises in computer graphics, robotics, virtual prototyping, surgery simulation, computer games, and visualization. To prevent bodies passing directly through each other, the simulation system must be able to track touching or intersecting geometric primitives. LÄS MER

 4. 4. This Untethered Buffoon or the Trickster in Everything

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms konstnärliga högskola

  Författare :Stacey Sacks; Kristina Hagström-Ståhl; Rebecca Hilton; Karmenlara Ely; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; clowning; haunting; decolonial; vivisection of W w hiteness; privilege; mask; trickster; humour; queer; ancestry; auto-ethnography; animation; softness; sculpting; discomfort; transformation; fragility; anxiety; shitfuck; porosity; intimacy; parody; satire; buffoon; listening; entanglement; embodiment; discursivity; impressibility; character; body; clowter; sensitivity; malleability; plasticity; complicity; with-nessing; narrowcasting; absurdity; race; decomposition; hospitality; bafflement.; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : This Untethered Buffoon or the Trickster in Everything is a documented artistic research project (Doctoral Thesis) in Performative and Mediated Practices, comprising a series of excavations and vivisections of W(w)hiteness through clowning, making and thinging. This work/play traverses the fields of critical whiteness studies, performance and clowning, visual and cultural anthropology and decolonial critique. LÄS MER

 5. 5. Crafting Movement Moving Image Collections for Interaction Design

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Jinyi Wang; Oskar Juhlin; Mark Blythe; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Human-Computer Interaction; Interaction Design; Moving Image; Film; Video; Animation; Design Mediation; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : This thesis conceptualises, investigates, and reflects on the moving image design space in Human-Computer Interaction (HCI). Motivated by the increasing number of videos, films, and animations produced in the field, the thesis recognizes moving image making as a designerly way of inquiry across research and practice, and argues for the importance of moving image as a research topic in interaction design. LÄS MER