Sökning: "anhöriga demens omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden anhöriga demens omvårdnad.

 1. 1. Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; lidande; vård; hälsa; anhöriga; familj; demens; hermeneutik; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Söderlund, Maud. 2004. Titel: Som drabbad av en orkan - anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens. LÄS MER

 2. 2. Delirium in older people after cardiac surgery : risk factors, dementia, patients’ experiences and assessments

  Författare :Helena Claesson Lingehall; Birgitta Olofsson; Elisabeth Lindahl; Yngve Gustafson; Karl Gunnar Engström; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiac surgery; Cardiovascular disease; Delirium; Dementia; Nursing; Older people; Patients’ experiences; Perioperative period; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background:Delirium is common in older people undergoing cardiac surgery. Delirium is an acute or subacute neuro-psychiatric syndrome, characterized by a change in cognition, disturbances in consciousness; it fluctuates, develops over a short period of time and always has an underlying cause. LÄS MER

 3. 3. Assessment meetings between care managers and persons living with dementia : Citizenship as practice

  Författare :Johannes H Österholm; Lars-Christer Hydén; Annika Taghizadeh Larsson; Linda Örulv; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Ageism; decision-making; elderspeak; institutional discourse; malignant positioning; narrative; needs assessment; social work; storytelling; Behovsbedömning; berättande; berättelser; beslutsfattande; institutionella samtal; malign positionering; socialt arbete; ålderism; äldreriktat tal;

  Sammanfattning : This thesis deals with encounters between persons living with dementia and care managers. Dementia often results in progressive care needs that must be met by different social care services. LÄS MER

 4. 4. Bridging the communicative gap between a person with dementia and caregivers. A nursing perspective

  Författare :Göran Holst; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; personality; needs assessement; life history; Nursing care; dementia; Psychiatry; family; clinical psychology; klinisk psykologi; Psykiatri; psykosomatik; sense of coherence; psychosomatics;

  Sammanfattning : The aim was to explore possible areas and sources that could inform the care for people with dementia. These were the people with dementia themselves, nurses reflective discussions about caring, nurse-patient interaction together with information from close family members, and the previous personality and sense of coherence of people with dementia in relation to behaviour during the disease as related by themselves and/or a family member and the experiences of everyday life for people with dementia still able to talk about their experiences and living as a couple when one of the partners has a dementia disease. LÄS MER

 5. 5. Long-Term Ongoing Structured Support in Early Stage of Dementia: A Family Affair

  Författare :Annika Kjällman Alm; Ove Hellzen; Karl-Gustav Norbergh; Annica Kihlgren; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :Dementia; Next of kin; Relationships; Support group;

  Sammanfattning : Demenssjukdomar drabbar mer än 35 miljoner människor världen över, en summa som kommer att fördubblas vart tjugonde år.   Demens är en global störning av intellektuella funktioner: förmågan att minnas försämras, och förmågor som att orientera sig i tid och rum, språklig förmåga, tankeprocesser som att gå från tanke till handling, problemlösande, utföra saker praktiskt och känna igen föremål. LÄS MER