Sökning: "anette bild"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden anette bild.

 1. 1. Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken : Jean Claude Arnault, Katarina Frostenson och Rut Hillarp

  Författare :Anette Almgren White; Lars Elleström; Margareta Wallin Wictorin; Christina Ljungberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :literature interpretation; photo poetry; intermediality; narratives; narration; Fotolyrik; intermedialitet; semiotik; poesi och fotografisk bild; text- och bildrelationer; narration; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This bipartite thesis presents and implements an intermedial model for co-reading poems and photographs in paper books, a genre I call photo poetry. A survey of the genre in Sweden was carried out and presented in a selected bibliography in my licentiate thesis. LÄS MER

 2. 2. Intermedial narration i fotolyrik : Två exempel: Katarina Frostenson/Jean Claude Arnault och Rut Hillarp

  Författare :Anette Almgren White; Lars Elleström; Cecilia Lindhé; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; intermedialitet; visualitet; samspel lyrik och fotografisk bild; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Quantitative Muscle Composition Analysis Using Magnetic Resonance Imaging

  Författare :Anette Karlsson; Magnus Borga; Anneli Peolsson; Janne West; Todd Parrish; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Muscle Composition; Muscle fat Infiltration; Magnetic Resonance Imaging;

  Sammanfattning : Changes in muscle tissue composition, e.g. decrease in volume and/or increase of fat infiltration, are related to adverse health conditions such as sarcopenia, inflammation, muscular dystrophy, and chronic pain. LÄS MER

 4. 4. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 5. 5. Internet use and digital participation in everyday life : Adolescents and young adults with intellectual disabilities

  Författare :Kristin Alfredsson Ågren; Helena Hemmingsson; Anette Kjellberg; Darren Chadwick; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Internet use is an integral part of everyday life in contemporary society, especially among young people. It is used to perform activities in everyday life by an increasing proportion of the population. LÄS MER