Sökning: "anders sjöland"

Hittade 1 avhandling innehållade orden anders sjöland.

  1. 1. Ion Beam Analysis - Development and Application of Nuclear Reaction Analysis Methods, in particular at a Nuclear Microprobe

    Detta är en avhandling från Nuclear Physics (Faculty of Science)

    Författare :K Anders Sjöland; [1996]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ION BEAM ANALYSIS; HYDROGEN ANALYSIS; LITHIUM ANALYSIS; BORON ANALYSIS; FLUORINE ANALYSIS; BNCT; PSD; AFFECTIVE DISORDER; STIM; NRA; PIXE; SURFACE BARRIER DETECTORS; pNRA; Kärnfysik; Nuclear physics; DEPTH PROFILING; NUCLEAR MICROPROBE; PILE-UP REJECTION; Fysicumarkivet A:1996:Sjöland;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om utveckling och tillämpning av metoder för jonstråleanalys av lätta ämnen (lättare än ungefär aluminium), framförallt vid en nukleär mikrosond. Vid en nukleär mikrosond accelereras tunga partiklar, t.ex. LÄS MER