Sökning: "anders sandberg"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden anders sandberg.

 1. 1. Bayesian attractor neural network models of memory

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för numerisk analys och datalogi, Stockholm University

  Författare :Anders Sandberg; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Memory; Minnet; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Extended-release metoprolol : studies on the drug release and pharmacokinetics of a multiple-unit formulation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Sandberg; Uppsala universitet.; [1994]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Folding of Cupredoxins. A Case Study of Azurin and Plastocyanin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Sandberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Efficient utilization of sawlogs using scanning techniques and computer modelling

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Anders Berglund; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träteknik; Wood Technology;

  Sammanfattning : The main question asked of the work described in this thesis was howthe sawing of logs into sawn timber can be performed more efficientlywith respect to the choice of raw material, volume and value yield in thesawing and in the grading of the sawn timber produced.The development of industrial computed tomography scanning providesinformation about the external and internal properties of a sawlogat production speed. LÄS MER

 5. 5. Norway spruce heartwood properties related to outdoor use

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Karin Sandberg; SP Trä.; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wood Technology; Träteknik; Forestry; agricultural sciences and landscape planning - Wood fibre and forest products; Skogs- och jordbruksvetenskap samt landskapsplanering - Träfiber- och virkeslära;

  Sammanfattning : Nedbrytning av trä är ett komplext problem som beror på många parametrar, men speciellt inverkar fritt vatten, t.ex., från regn. Målet med arbetet var att studera hur olika parametrar påverkar vattenupptagning och uttorkning i gran (Picea abies (L. LÄS MER