Sökning: "ancient economy"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden ancient economy.

 1. 1. The Transport Amphorae from Euesperides : The Maritime Trade of a Cyrenaican City 400–250 BC

  Detta är en avhandling från Department of Archaeology and Ancient History, Lund University

  Författare :Kristian Göransson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; Hellenistic; pottery; ancient economy; trade; Cyrenaica; amphorae; Arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of Mediterranean trade 400-250 BC through an examination of transport amphorae from the ancient Cyrenaican city of Euesperides (Benghazi), Libya. The material comes from excavations conducted from 1999-2006 by the Society for Libyan Studies. LÄS MER

 2. 2. Caleacte : Production and Exchange in a North Sicilian Town c. 500 BC-500 AD

  Detta är en avhandling från Classical archaeology and ancient history

  Författare :Adam Lindhagen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Archaeology; Antikens och forntidens historia; Ancient history; Roman; Hellenistic; pottery; amphorae; exchange; Caleacte; production; Petrology; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Sammanfattning : The study deals with the ancient town of Caleacte, modern Caronia, on the north coast of Sicily. Information provided by ancient textual sources, epigraphy and archaeology on the economic conditions and framework of the site and its micro-region are presented in the first chapter. LÄS MER

 3. 3. The Argolid under Roman rule (31 BC - AD 600)

  Detta är en avhandling från Classical archaeology and ancient history

  Författare :Renée Forsell; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; power structures; social structure; Christianisation; religious life; trade; subsistence; settlement patterns; Western Argolid; Southern Argolid; Methana; Troizenia; Epidaurea; Late Roman Greece; Argolid; Roman Greece; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar det grekiska landskapet Argolis på östra Peloponnesos och vissa aspekter av livet där under drygt 600 år av romersk överhöghet. I området har man från den tiden funnit lämningar av städer, byar, villor och gårdar så väl som speciella anläggningar för framställning av olivolja, vin och keramik, dessutom badanläggningar, akvedukter, stenbrott, hamnar, vägar, byggnader av religiös karaktär, samt gravar. LÄS MER

 4. 4. The Prima Porta Garden Archaeological Project. Terra sigillata from the Villa of Livia, Rome. Consumption and discard in the early Principate

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Classical Archaeology and Ancient History

  Författare :Allan Klynne; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Classical archaeology and ancient history; Villa of Livia; terra sigillata; Central Italian sigillata; fabrics; trade; consumption; discard; refuse; formation processes; chronology.; Antikens kultur och samhällsliv; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures Classical archaeology and ancient history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer Antikens kultur och samhälle; Classical Archaeology and Ancient History; antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : This study examines a corpus of Italian sigillata from the Villa of Livia outside Rome, and presents the excavations during which it was found. Most of the material stems from archaeologically secure contexts, a refuse tip and dump dating to the late Augustan and Neronian periods respectively. LÄS MER

 5. 5. En hiar atti rikR Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :John Ljungkvist; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Archaeology; Late Iron Age; Viking Age; Vendel Period; economy; landscape; elite; graves; settlements; central places; Arkeologi; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : In the Late Iron Age, the Mälaren region contained a clearly stratified society and many sites in the landscape indicate the presence of an upper stratum, an elite. This concept – elite – may perhaps be seen as problematic, but in this case it is decidedly more neutral, and considerably less limiting and excluding than many other concepts. LÄS MER