Sökning: "anandamide"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet anandamide.

 1. 1. Vasodilator actions of EDHF and anandamide

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Pharmacology, Lund University Hospital

  Författare :David Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vanilloid receptors; afferent neurons; anandamide; cannabinoids; potassium channels; hyperpolarization; vasodilation; Vascular endothelium; arteries; airways; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det innersta cellagret i blodkärl (endotelet) kan frisätta både kontraktila (kärlsammandragande) och relaxerande (kärlvidgande) faktorer. När receptorer på endotelet stimuleras med till exempel acetylkolin så frisätts relaxerande faktorer. LÄS MER

 2. 2. The cellular processing of the endocannabinoid anandamide and its pharmacological manipulation

  Detta är en avhandling från Umeå : Farmakologi och klinisk neurovetenskap

  Författare :Lina Thors; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocannabinoid; anandamide; cellular processing; pain; flavonoids; fatty acid amide hydrolase; MEDICINE Physiology and pharmacology Pharmacological research Pharmacology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Farmakologisk forskning Farmakologi; medicinsk farmakologi; Medical Pharmacology;

  Sammanfattning : Anandamide (arachidonoyl ethanolamide, AEA) and 2-arachidonoyl glycerol (2-AG) exert most of their actions by binding to cannabinoid receptors. The effects of the endocannabinoids are short-lived due to rapid cellular accumulation and metabolism, for AEA, primarily by the enzymes fatty acid amide hydrolase (FAAH). LÄS MER

 3. 3. Endogenous activators of the pain receptor TRPV1 From cell to man

  Detta är en avhandling från Divison of Clinical Chemistry and Pharmacology, Lund University

  Författare :Pouya Movahed Rad; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; cannabinoids; capsazepine; N-acylethanolamines; anandamide; blood Circulation; vasodilation; humans; calcitonin Gene-related Peptide; capsaicin; neurogenic inflammation; nociceptors; TRPV1 protein; pain;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish N-acyletanolaminer (NAE) tillhör en växande grupp av kroppsegna lipider, som påverkar en mängd olika receptorer och jonkanaler. En sådan substans är anandamid, som finns i hjärnan och många andra organ. LÄS MER

 4. 4. Pharmacology of Palmitoylethanolamide and Related Compounds

  Detta är en avhandling från Umeå : Farmakologi och klinisk neurovetenskap

  Författare :Kent-Olov Jonsson; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacology; anandamide; cannabinoid; FAAH; palmitoylethanolamide; palmitoylisopropylamide; inflammation; mast cells; Farmakologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Pharmacological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Farmakologisk forskning; medicinsk farmakologi; Medical Pharmacology;

  Sammanfattning : Anandamide (AEA) is an endogenous fatty acid which activates the same cannabinoid receptors as ∆9-tetrahydrocannabinol, the psychoactive substance in marijuana. In vivo, anandamide exerts a number of actions including effects upon pain and inflammation. LÄS MER

 5. 5. Bioactive Lipids in Nociception

  Detta är en avhandling från Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine

  Författare :Anna Ermund; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cannabinoids; Anandamide; AM404; 2-Arachidonoylglycerol; Acetaminophen; Cyclooxygenase; Nocicieption; TRPV1;

  Sammanfattning : This thesis focuses on bioactive lipids as (1) metabolites of the widely used antipyretic and analgesic drug acetaminophen and (2) activators of the ion channel TRPV1, an important downstream target for inflammatory mediators, in the phospholipase C (PLC)/TRPV1 signaling pathway. Evidence is presented for a fatty acid amide hydrolase (FAAH)-dependent fatty acid conjugation of p-aminophenol, a known acetaminophen metabolite, to form the potent TRPV1 activator AM404 in the central nervous system. LÄS MER