Sökning: "analysram"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet analysram.

 1. 1. Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Magnus Lindh; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Europeanisation; Europeanization; Fusion approaches; Micro fusion framework; Regional action; Multilevel governance; Western Sweden; West Sweden; Europeisering; fusionsansatsen; makrofusionstesen; micro fusion framework; sammanvävt flernivåsystem; Västsvenska regionen; West Sweden; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores perceptions and preferences on regional action in EU-related frameworks among regional actors in Western Sweden. Building upon the literature on Europeanisation and the Fusion approach, three dimensions of Europeanisation are clarified and explored– download, upload and crossload – and together with a set of five variables that constitute the Micro Fusion Framework; a comprehensive analytical tool is developed. LÄS MER

 2. 2. Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete. Utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mattias Åteg; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; : Attraktivt arbete; utvecklingsprocess; lärande; anpassning; dynamik; re¬flektion; verkstadsindustri; arbetsmiljö; interaktiv forskning.; attraktivt arbete; reflektion;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. LÄS MER

 3. 3. Managing knowledge sharing of extreme weather induced impacts on land transport infrastructure Case study of the Swedish Transport Administration

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Monika Rydstedt Nyman; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; lessons learned; risk management; climate change adaptation; accident investigation method; extreme weather events; natural hazard; land transport infrastructure; maintenance; lärande; kunskapsåterföring; risk hantering; klimatanpassning; olycksutredningsmetod; naturolyckor; landtransport infrastruktur; underhåll; Risk and Environmental Studies; Risk- och Miljöstudier;

  Sammanfattning : Extreme weather events and effects of climate change are threats to the transport sector’s functionality and safety. Risk management in this context implies a necessity to focus on the connection between near-term experiences and coping strategies on one hand, and long-term adaptation analyses on the other. LÄS MER

 4. 4. Samhällets tvåsidighet Aktör-struktur i tre forskningsansatsers program och tillämpningar

  Detta är en avhandling från Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (Grafikerna i Kungälv AB)

  Författare :Mikael Rundqvist; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Actor factors; actor theoretical approach; actor-structural theoretical approach. application; interna! logical congruence; relational concept of structure; research programme; structural theoretical approach; structure factors; two-sided leve! realism;

  Sammanfattning : Samhällsvetenskapliga portalfigurer som Durkheim, Marx och Weber har medverkat i diskussionen om aktör och struktur. Diskussionen om intentioner; agerande och samhällsstrukturer pågår fortfarande. Om de samhällsvetenskapliga fenomenen utgår från individen – aktören – och/eller dess omgivning - strukturen - är en evig fråga. LÄS MER