Sökning: "analys seven"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden analys seven.

 1. 1. Analys och värdering : en studie i svensk konstkritik 1930-35

  Författare :Barbro Schaffer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the early thirties there were intensive discussions on the conditions and functions of art. The purpose of this theses is to investigate how the taste and attitudes to art of a particular period of time are mirrored in the contemporary art criticism and to analyse how these attitudes are expressed. LÄS MER

 2. 2. Perceptions of mathematics in preschool: "-Now we have a way of talking about the mathematics that we can work with"

  Författare :Maria Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The overarching question for this thesis is what is preschool mathematics? This question is examined using different points of views or different perspectives such as the children’s, the preschool teachers and the researchers. The foundation for this thesis is seven articles, two single author articles and five co-authored articles. LÄS MER

 3. 3. Inequalities for some classes of Hardy type operators and compactness in weighted Lebesgue spaces

  Författare :Akbota Abylayeva; Peter Wall; Lars-Erik Persson; Ryskul Oinarov; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : This PhD thesis is devoted to investigate weighted differential Hardy inequalities and Hardy-type inequalities with the kernel when the kernel has an integrable singularity, and also the additivity of the estimate of a Hardy type operator with a kernel.The thesis consists of seven papers (Papers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) and an introduction where a review on the subject of the thesis is given. LÄS MER

 4. 4. Begreppsutveckling, genom imitation, generell assimilation och differentiering. : Hur studenters uppfattningar förändras över tid i en akademisk utbildning

  Författare :Gunilla Petersson; Kerstin Bergqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alternativa referensramar; begreppsförändring; högre utbildning; läkarutbildning; sjuksköterskeutbildning; intentionell analys; alternative framework; cognitive development; conceptual change; general assimilation; imitation; differentiation; higher education; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att förklara hur begreppsutvecklingsprocessen kan beskrivas i ett konstruktivistiskt perspektiv hos studenter i akademiska utbildningar. De akademiska utbildningarna som ingår i studien är läkar- och sjuksköterskeutbildningen. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning Based Analysis of DNA Methylation Patterns in Pediatric Acute Leukemia

  Författare :Christofer Bäcklin; Mats Gustafsson; Markus Ringnér; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common pediatric cancer in the Nordic countries. Recent evidence indicate that DNA methylation (DNAm) play a central role in the development and progression of the disease. LÄS MER