Sökning: "amputation prosthesis"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden amputation prosthesis.

 1. 1. Lower Limb Amputation in Patients with Vascular Disease

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Anton Johannesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rehabilitation outcome; prosthetic; mortality; amputation; Incidence; limb;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Antalet personer som är amputerade ovanför tålederna i Sverige kan uppskattas till mellan 5000 och 5500. (ca 0.06 % av befolkningen). Största delen av dessa är amputerade pg. LÄS MER

 2. 2. Amputation for vascular disease. Prognostic factors for healing, long-term outcome and costs

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Magnus Eneroth; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; costs; deep foot infections; supplementary nutrition; prognostic factors; outcome; diabetes mellitus; Amputation; vascular disease; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige utförs cirka 3500 benamputationer varje år. Över 90% av alla amputationer görs på grund av kärlsjukdomar, där förträngningar i blodkärlen försämrar blodflödet med vävnadsdöd och vanligen kallbrand som följd. LÄS MER

 3. 3. The patient with unilateral trans-tibial amputation for vascular disease : functional assessments, prognostic factors and cost of prostheses

  Detta är en avhandling från RPT, Dept of Orthopaedics, Helsingborg Hospital, SE-251 87 Helsingborg, Sweden

  Författare :Ylva Hermodsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; orthopaedics; standing balance; amputation; Activities of daily living; functional assessment; costs; mortality; gait; prognostic factors; outcome; prosthetic fitting; vascular disease.; Surgery; Kirurgi; traumatology; ortopedi; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Patienten med underbensamputation på grund av kärlsjukdom Långt före Kristi födelse var amputation av benet en känd operation. Anledningen till amputationen kunde vara kärlsjukdom, olycksfall, tumör eller medfödda missbildningar. I västvärlden idag utförs 90 % av amputationerna på grund av kärlsjukdom. LÄS MER

 4. 4. On the pathogenesis of infections associated with percutaneous osseointegrated orthopaedic implants

  Detta är en avhandling från RPT, Dept of Orthopaedics, Helsingborg Hospital, SE-251 87 Helsingborg, Sweden

  Författare :Magdalena Zaborowska; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; osseointegration; amputation prosthesis; implant-associated infection; biofilm; staphylococci; extracellular vesicles; host defence; cytokines; cell death;

  Sammanfattning : Orthopaedic implants enable the restitution of locomotor function and improve the quality of life of many people. However, biomaterial-associated infection may occur due to the propensity of microorganisms to adhere and colonize implant surfaces. LÄS MER

 5. 5. Prosthetic fitting : stump-socket interaction in transtibial amputees

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Magnus Lilja; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : This thesis is comprised of five different studies, all concerning the interaction between the transtibial amputation stump and the prosthetic socket. The aim was to analyse some of the factors influencing this interaction.CAD CAM (Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing) and roentgen were used as measuring instruments. LÄS MER