Sökning: "amorphous lactose"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden amorphous lactose.

 1. 1. Pharmaceutical Nanocomposites Structure–Mobility–Functionality Relationships in the Amorphous State

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joel Hellrup; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; amorphous; pharmaceutical composites; solid state; structure; molecular mobility; spray-drying; freeze-drying; moisture sorption; physical stability; compression; Farmaceutisk vetenskap; Pharmaceutical Science;

  Sammanfattning : Amorphous materials are found in pharmaceutical formulations both as excipients and active ingredients. Indeed, these formulations are becoming an essential strategy for incorporating drugs into well-performing solid dosage forms. LÄS MER

 2. 2. Phase Transformations in Solid Pharmaceutical Materials Studied by AFM, ESCA, DSC and SAXS

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Denny Mahlin; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; polymer; lipid; lactose; phase transformation; phase formation; crystallisation; AFM; X-ray diffraction; ESCA; DSC; solid dispersion; Fysikalisk kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Mixing excipients is a common way to produce pharmaceutical materials with suitable properties for drug formulation. An understanding of the basic mechanisms involved in the formation and transformation of the structures of solid state mixtures is crucial if one is to be able to produce materials with the desired properties in a reliable way. LÄS MER

 3. 3. Engineering of Pharmaceutical Particles Modulation of Particle Structural Properties, Solid-State Stability and Tabletting Behaviour by the Drying Process

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jonas Berggren; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutics; particle engineering; microcrystalline cellulose pellets; intragranular porosity; convective drying; tabletting behaviour; spray-dried composite particles; amorphous lactose; PVP; heat and moisture-induced crystallisation; glass transition temperature; Galenisk farmaci; PHARMACY Pharmaceutics; FARMACI Galenisk farmaci; galenisk farmaci; Pharmaceutics;

  Sammanfattning : Relationships between stresses during the drying process, particle structural and functional properties, and particle engineering by the drying process were addressed in this thesis. In the first part, the importance of the drying phase and the effect of the drying rate on the intragranular porosity of microcrystalline cellulose pellets were investigated. LÄS MER

 4. 4. Identification and Variation of some Functionality Related Characteristics of Pharmaceutically Relevant Solid Materials and their Effect on Product Performance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Frauke Fichtner; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Pharmaceutics; Particle size distribution; Degree of agglomeration; Amorphous lactose; Matrix agglomerates; Drug release; Compactability; Tablet tensile strength; Particle fracture strength; Surfactant; Compression; Galenisk farmaci;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to identify some functionality related characteristics of pharmaceutically relevant solid materials and to study the effect of their variation on processing behaviour and product performance. For this purpose, particles with different characteristics were prepared under a variety of conditions by crystal agglomeration, wet granulation and spray drying. LÄS MER

 5. 5. Spray drying of particles intended for inhalation - Investigation of significant process variables and product characteristics, with focus on degradation and solid state properties

  Detta är en avhandling från Dept. of Pharmaceutics, The Danish University of Pharmaceutical Sciences, Universitetsparken 2, DK-21 00 Copenhagen, Denmark

  Författare :Kristina Mosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Läkemedelsteknik och relaterad teknik; Pharmaceutical and related technologies; carbohydrate; insulin; process conditions; crystallinity; degradation; particle size; spray drying; inhalation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Spraytorkning är ett vanligt sätt att tillverka partiklar från en lösning. Genom att finfördela lösningen med hjälp av gas i ett spraymunstycke bildas miljontals små vätskedroppar, som blandas med varm torkgas i en torkkammare. Då avdunstar vätskan och fasta, torra partiklar bildas. LÄS MER