Sökning: "amnesia"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet amnesia.

 1. 1. Amnesia and emotional arousal

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sven-Åke Christianson; Umeå universitet.; [1984]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Amnesia; memory; psychological trauma; emotional arousal; adrenalin;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis was twofold. First, to study the role of emotional arousal in memory processes, and secondly, to relate this concept to empirical findings of amnesia. In both clinical and experimental settings it has been observed that remembering is impaired for events occurring prior to, and after a traumatic critical event. LÄS MER

 2. 2. Studies on cellular changes and amnesia in a rat model of electroconvulsive therapy

  Detta är en avhandling från Molecular Psychiatry Unit

  Författare :Linda Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; electroconvulsive seizures; angiogenesis; glial cell activation; amnesia; lithium;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Depression är en av de stora folksjukdomarna och drabbar varannan kvinna och var fjärde man någon gång under deras livstid. Vid djupa depressioner, då självmordsrisken är hög eller då patienten hamnat i ett livshotande tillstånd på grund av oförmåga att äta och dricka används elektrokonvulsiv terapi (ECT), eller som det ofta kallas, ”elbehandling”. LÄS MER

 3. 3. Lithium and brain plasticity - studies on glial cell changes and electroconvulsive treatment-induced amnesia in rats

  Detta är en avhandling från Molecular Psychiatry Unit

  Författare :Karin Orre; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; lithium; electroconvulsive seizures; mood disorder; gliogenesis; amnesia; oligodendrogenesis; myelination; NG2 cells;

  Sammanfattning : Depression and bipolar disorder, collectively known as mood disorders, are devastating, common and often chronic illnesses. Imaging studies of patients with mood disorders have demonstrated structural changes in several brain regions implicated in mood regulation. LÄS MER

 4. 4. Astheno-emotional disorder after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Classification, outcome, and relation to anxiety and depressive disorders

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Martin Rödholm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Astheno-Emotional disorder; cognition disorders; mental fatigue; amnesia; classification; inter-rater reliability; subarachnoid hemorrhage; outcome; anxiety disorders; depressive disorders.;

  Sammanfattning : Background: Psychiatric symptoms such as fatigue, concentration and memory difficulties, anxiety, and depressiveness are frequently reported after aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) and in various other neurological diseases. These symptoms may indicate the presence of organic psychiatric disorders (OPDs), such as the Astheno-Emotional (AE-) disorder, of anxiety or depressive disorders, or both, but psychiatric classification and differentiation between such disorders have seldom been used in follow-up studies of neurological disease. LÄS MER

 5. 5. Simulated amnesia for an imaginary crime event : characteristics and consequences

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Susanna Bylin; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER