Sökning: "allergier"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet allergier.

 1. 1. Metabolism and Biological Monitoring of Organic Acid Anhydrides

  Författare :Christian Lindh; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rats; human; distribution; analysis; biological monitoring; autoradiography; adducts; hemoglobin; plasma; urine; Hexahydrophthalic anhydride; methyltetrahydrophthalic anhydride; guinea pigs; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I vårt dagliga liv kommer vi i kontakt med en rad produkter som tillverkas av arbetare som riskerar att drabbas av sjukdomar till följd av sin arbetsmiljö. De organiska syraanhydriderna är industriellt vanligt förekommande kemikalier. LÄS MER

 2. 2. Genetics of complex disease

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Viktor Henmyr; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-09]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; complex disease; allergic rhinitis; Chronic rhinosinusitis; genetics; associations; GWAS; resequencing;

  Sammanfattning : Många sjukdomar som inte beror på virus eller bakterier kopplas ofta till genetik. Vår förståelse kring hur gener påverkar vår hälsa har ökat dramatiskt med molekylärbiologins framfart. Sedan 1930-talet har det utvecklats nya tekniker för att tyda gener och dess DNA. LÄS MER

 3. 3. Human IgE - What We Can Learn from Repertoire Studies and How We Can Use Them as Tools

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Mattias Levin; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Allergy; antibodies; IgE; transcriptome analysis; immunotherapy; molecular biology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människans immunförsvar har utvecklats under miljontals år för att i bästa möjliga mån skydda oss från infektioner och det sköter i de allra flesta fall det jobbet utmärkt. Ibland händer det dock att någonting går fel och konsekvensen kan bli väldigt obehaglig eller till och med förödande för den drabbade. LÄS MER

 4. 4. GARD - Genomic Allergen Rapid Detection. A Testing Strategy for Assessment of Chemical Sensitizers

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Henrik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; In vitro assay. Sensitization. Predictive genomic biomarker signature.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi lever i en tid och i ett samhälle där kemikalier har blivit en naturlig del av vår industrialiserade vardag. Till stor del ligger kemikalieindustrin bakom flera av de stora tekniska framsteg som gör att västvärlden har den levnadsstandard den idag har. LÄS MER

 5. 5. Every breath you take every move you make. Studies on Asthma and Sports in Adolescent Athletes

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kerstin Romberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescence; asthma; airway hyper-reactivity; mannitol provocation; exercise challenge; CC16; gender; life style; quality of life;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Every breath you take – Every move you make Astma och allergier tillhör våra vanligaste folksjukdomar och de har ökat under de senaste fyra decennierna, särskilt bland barn och ungdomar. Under samma period så har inställningen till fysisk aktivitet och olika livsstilsfaktorer i samhället förändrats. LÄS MER