Sökning: "allergic contact dermatitis"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden allergic contact dermatitis.

 1. 1. Methylisothiazolinones. Diagnosis and prevention of allergic contact dermatitis

  Detta är en avhandling från Occupational and Environmental Dermatology, Dept. of Dermatology, University Hospital, S-205 02 MALMÖ, Sweden

  Författare :Birgitta Gruvberger; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; venereology; Dermatologi; Dermatology; Prevention.; Chemical burns; Occupational dermatoses; Allergic contact dermatitis; Guinea pig maximization test; Isolation identification of contact sensitizers; Inactivation; Methylisothiazolinones; Kathon® CG; venereologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Metylisotiazolinoner. Diagnostik och prevention av allergiska kontakteksem. Konserveringsmedel är biologiskt aktiva ämnen som hindrar mikroorganismer som t.ex bakterier och svampar att föröka sig. LÄS MER

 2. 2. Cytokine responses in metal-induced allergic contact dermatitis Relationship to in vivo responses and implication for in vitro diagnosis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Wenner-Grens institut för experimentell biologi

  Författare :Jacob Minang; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metal allergy; Contact dermatitis; cytokines; ELISA; ELISpot; Flow cytometry; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Immunology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Immunologi;

  Sammanfattning : Transition metals such as nickel (Ni), cobalt (Co), palladium (Pd), chromium (Cr) and gold (Au) are widely used as alloys in jewelry and biomaterials such as orthodontic and orthopaedic appliances. These metals also cause cell-mediated allergic contact dermatitis (ACD) reactions in a significant proportion of the population upon prolonged direct exposure. LÄS MER

 3. 3. Contact Allergy to Acrylates

  Detta är en avhandling från Dep of Dermatology, Lund University

  Författare :Anthony Goon; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; volatility; stability; screening; allergic contact dermatitis; Acrylates; baseline series; contact allergy; dental; gel permeation chromatography; high performance liquid chromatography; industrial; patch testing; methacrylates;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Akrylatallergi Plastmaterial består av stora molekyler som kallas polymerer samt tillsatsämnen som tillsätts för att modifiera materialets egenskaper. Polymerer bildas när det sker en stegvis reaktion mellan monomerer så att större molekyler bildas. LÄS MER

 4. 4. Limonene Hydroperoxides in Allergic Contact Dermatitis. Radical Formation, Sensitizing Capacity and Immunogenic Complex Formation

  Detta är en avhandling från Dep of Dermatology, Lund University

  Författare :Staffan Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; allergic contact dermatitis; contact allergy; immunogenic complex; limonene hydroperoxides; local lymph node assay; patch testing; radicals; sensitizing capacity; skin;

  Sammanfattning : Contact allergy to fragrance compounds is an increasing problem in the western countries today. R-Limonene is one of the most common fragrance compounds; it is used in hygiene products and cosmetics as well as in industrial products such as hand cleansers and degreasers. LÄS MER

 5. 5. Contact allergy to fragrances with a focus on oak moss absolute

  Detta är en avhandling från Occupational and Environmental Dermatology Unit

  Författare :Martin Mowitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; contact allergy; allergic contact dermatitis; fragrance; patch test; repeated open application test;

  Sammanfattning : The exposure to fragrances is widespread and contact allergy to fragrance substances affects 1–4% of the general population. Many fragrance substances are volatile and it can therefore be suspected that they may evaporate from petrolatum patch test preparations applied in test chambers. LÄS MER