Sökning: "alkohol"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade ordet alkohol.

 1. 1. Arbetsmiljö och alkohol : En studie om alkoholbruk och dess relation till olika arbetsmiljöförhållanden i en organisation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Margareta Lindén-Boström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcohol consumption; alcohol problems; work environment; risk factors; work control; social safety in the worksituation; social support; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the connection between employees' work environment and alcohol problems. The emphasis is in detecting elements of risk important for alcohol problems to arise. The empirical part of the study has been carried out at seven different work places in one county council. LÄS MER

 2. 2. Riskbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak hos personer med svår psykisk sjukdom. Förekomst och återhämtning

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine, Dept of Clinical Sciences

  Författare :Gunilla Cruce; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tobak; svår psykisk sjukdom; återhämtning; narkotika; riskbruk; beroende; alkohol;

  Sammanfattning : Denna avhandlings syfte är att öka kunskapen om riskbruk och ett möjligt skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och tobak bland personer med psykossjukdom. Syftet är vidare att fördjupa förståelsen av deras erfarenheter av alkoholens och narkotikans roll i sitt liv samt återhämtningsfrämjande mål för rehabilitering och självhjälp. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsinriktad alkohol- och drogprevention förutsättningar, evidens och legitimitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Ninive von Greiff; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alcohol and drug prevention; adolescents; evidence; ADAD; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to elucidate different aspects of Swedish adolescents’ use of alcohol and drugs and how society deals with problems related to their use. The subject has been analyzed in four studies. LÄS MER

 4. 4. Narkotika och alkohol i den allmänna opinionen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Lena Hübner; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcohol-related disorders; physiopathology; Attityder till alkohol; attityder till narkotika; Sverige; 1990-talet; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to study public opinion on social problems, with focus on the problems of alcohol- and drug abuse. Public opin-ion is studied through a sur-vey, distributed to a cross-sectional, ran-domised and represen-tative sample of the Swedish population, aged 18 to 69 years. The survey was distributed in spring 1995 (N=3 000). LÄS MER

 5. 5. Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk -omfattning, trender och mänskliga rättigheter

  Detta är en avhandling från Östersund : Institutionen för social arbete, Mittuniversitetet

  Författare :Magnus Israelsson; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcohol; drugs; substance misuse; coercive care; compulsory commitment to care; involuntary care; mandatory care; legislation; human and civil rights; comparative analysis; prediction models; trend analysis; Alkohol; droger; substansmissbruk; missbruk; tvångsvård; ofrivillig vård; lagstiftning; mänskliga rättigheter; komparativ analyser; prediktionsmodeller; trendanalys;

  Sammanfattning : The Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights state that everyone has the right to good health. According to the conventions, the states have obligations to prevent and combat disease, and if necessary, ensure that the conditions for treatment of the disease are appropriate (UDHR 1948, UNCESCR 1966). LÄS MER