Sökning: "akutsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet akutsjukvård.

 1. 1. Militär akutsjukvård i fält : när den övade verkligheten blir verklig

  Författare :Sten-Ove Andersson; Pia Tingström; Lars Lundberg; Anders Jonsson; Per-Olof Michel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Aims: Governing for the Armed Forces health care is respect for human dignity and the view of each individual as irreplaceable. The quality of the military care will be at a level equivalent to that of today's civil peace healthcare, which requires that the training is of high quality. LÄS MER

 2. 2. Att vårda äldre personer med kognitiv svikt i sjukhusmiljöer : attityder, processer, innebörder

  Författare :Anita Nilsson; David Edvardsson; Birgit. H Rasmussen; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute care; attitudes; care management; cognitive impairment; grounded theory; health professionals; measurements; nursing; older people; perception; personal-professional integrity; person-centred care; phenomenological hermeneutical; akutsjukvård; attityder; fenomenologisk hermeneutik; grounded theory; kognitiv svikt; organisation; omvårdnad; personcentrerad vård; personlig-professionell integritet; skattningar; vårdpersonal; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Inledning: Äldre personer med kognitiv svikt, exempelvis i form av demenssjukdom, delirium eller depression, är en vanligt förekommande population inom svensk sjukhusvård. Dessa äldre kan ha särskilda behov till följd av en försämrad kognition, men litteraturen tyder på att akutsjukhusens miljö, organisation och vårdprocesser inte alltid stödjer tillgodoseendet av dessa behov. LÄS MER

 3. 3. Prehospital Diagnosis and Oxygen Treatment in ST Elevation Myocardial Infarction

  Författare :Ardavan Khoshnood; Lund Medicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute Coronary Syndrome; Artificial Neural Network; Cardiology; Emergency Medicine; Oxygen Therapy; ST Elevation Myocardial Infarction; Akut Koronart Syndrom; Artificiellt neuralt nätverk; Kardiologi; Akutsjukvård; Syrgasbehandling; STEMI;

  Sammanfattning : IntroductionPaper I: An Artificial Neural Network (ANN) was constructed to identify ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI) and predict the need for Percutaneous Coronary Intervention (PCI). Paper II, III and IV: Studies suggest that O2 therapy may be harmful in STEMI patients. LÄS MER

 4. 4. Emergency Department Crowding. Objective Modelling based on Workload

  Författare :Jens Wretborn; Lund Medicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Crowding; Emergency Department; Overcrowding; Arbetsbelastning; Akutmottagning; Akutsjukvård; Belastning;

  Sammanfattning : Emergency Departments (ED) have a central role in modern healthcare, providing emergent care regardless of complaint 24/7. However, EDs are often characterized by long waiting times for patients and a stressful working environment for staff. These are features or a resource and demand mismatch, internationally known as ED crowding. LÄS MER

 5. 5. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Författare :Anna Abelsson; Lillemor Lindwall; Björn-Ove Suserud; Ingrid Rystedt; Johan Berlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER