Sökning: "akustisk emission"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden akustisk emission.

 1. 1. Dynamiskt belastade tribologiska system under plastisk formning, del II --- analyserade genom akustisk emission

  Författare :Thomas Skåre; Industriell Produktion; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; supervision; wear; waves; vibrations; tribology; surfaces; stick-slip; sliding; sheet metal; quality check; plastic forming; monitoring; galling; machining; deep drawing; friction; cracking; contact surfaces; Acoustic emission AE ; contact pressure; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Material technology; Materiallära; materialteknik; Production technology; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : The dynamic friction process and contact surface between tool and working material in a plastic forming process is hard to describe in mathematical form and hard to monitor and control in real time. High production speed and highly optimised forming operations result in great demands on the control equipment. LÄS MER

 2. 2. Bonding Ability Distribution of Fibers in Mechanical Pulp Furnishes

  Författare :Sofia Reyier; Per Engstrand; Hans Höglund; Olof Ferritsius; Hans Ersson; Rita Ferritsius; Philip Reme; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fiber; mechanical pulp; bonding ability; fiber characterization; Bonding Indicator; BIN; acoustic emission; hydrocyclone; Fiberlab; collapse resistance; fibrillation; Fiber; mekanisk massa; bindningsförmåga; fiber karakterisering; Bindnings Indikator; BIN; akustisk emission; hydrocyklon; Fiberlab; kollaps resistans; fibrillering; Cellulose and paper engineering; Cellulosa- och pappersteknik;

  Sammanfattning : This thesis presents a method of measuring the distribution of fiber bonding ability in mechanical pulp furnishes. The method is intended for industrial use, where today only average values are used to describe fiber bonding ability, despite the differences in morphology of the fibers entering the mill. LÄS MER

 3. 3. Crack location in steel structures using acoustic emission techniques

  Författare :Staffan Boström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Steel Structures; Stålbyggnad;

  Sammanfattning : Denna avhandling utvärderar möjligheten att använda akustisk emission (AE) för att detektera och lokalisera sprickor i stora stålkonstruktioner med ett långt avstånd mellan givarna. De industriella/ekonomiska motivet för projektet är att en noggrannare undersökning av befintliga konstruktioners tillstånd medför att utbyte av dessa konstruktioner kan skjutas på framtiden med bibehållen säkerhet, vilket i sin tur medför besparingar för till exempel broägare. LÄS MER

 4. 4. High Performance Manufacturing of Advanced Thin Plates ─ Forming of Titanium and Stainless Steel Materials

  Författare :Per Gabrielson; Industriell Produktion; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High performance manufacturing; test tools; sheet-metal forming; stainless steel; commercially pure titanium; process optimization; forming simulation; finite element analyses; acoustic emission; production performance analysis; cost models; manufacturing costs; sustainable production;

  Sammanfattning : The manufacturing industry represents a highly important sector of the Swedish economy. The increasing demands placed on the quality and performance of products that are manufactured places increasing demands on the manufacturing processes involved. LÄS MER

 5. 5. Tyre/road interaction : A holistic approach to the functional requirements of road surfaces regarding noise and rolling resistance

  Författare :Tiago Vieira; Sigurdur Erlingsson; Ulf Sandberg; Tony Parry; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road; surface; noise; rolling resistance; tyre; mitigation; Vägbeläggning; vägyta; textur; buller; rullmotstånd; däck; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Increased fuel consumption, increased greenhouse gas emission, diminishing real-estate prices and increased health issues are some of  the negative effects on the climate, on the environment and on the society from tyre/road rolling resistance and noise. The first two aspects are affected by energy dissipation in the tyre/pavement contact and are related to rolling resistance. LÄS MER