Sökning: "aktivitetsidentitet"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet aktivitetsidentitet.

  1. 1. Individual placement and support (IPS) i en socialpsykiatrisk kontext : en väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder?

    Författare :Ulla Nygren; Mikael Sandlund; Birgitta Bernspång; Urban Markström; Marie Åsberg; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arbetsrehabilitering; psykiatri; arbetsterapi; aktivitetsidentitet; förändringsprocesser;

    Sammanfattning : Introduktion Delaktighet i arbete är för de allra flesta människor en önskad och viktig aktivitet av många olika anledningar, men för personer med en psykisk sjukdom är inklusionen i arbetslivet begränsad. I Sverige är en psykiatrisk diagnos den vanligaste orsaken till sjukskrivning och värst är situationen för unga personer (2011). LÄS MER