Sökning: "aktiva ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden aktiva ungdomar.

 1. 1. Var(a) snäll och gilla : Medforskning med unga om identitet och sociala medier

  Författare :Amira Sofie Sandin; Helena Francke; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; social media; Goffman; impression management; participatory research; Freire; co-researcher; participation; young people; youth.; Identitet; sociala medier; Goffman; intrycksstyrning; medforskning; Freire; medforskare; delaktighet; unga; ungdomar; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling utforskar hur unga personer resonerar om och analyserar sin användning av sociala medier för att uttrycka identitet. Tretton 16-åringar med invandrarbakgrund bidrog som medforskare till att forma forskningens riktning och innehåll. LÄS MER

 2. 2. Viljan till fysisk aktivitet : en intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva

  Författare :Jenny Isberg; Håkan Stattin; Lauri Laakso; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical activity; Youth; Motivation; Physical education; Validity; Self-reported mea-surement; Sports; Idrott; Idrottsvetenskap; Sports Science; Self-reported measurement;

  Sammanfattning : Physical education (PE) at school may play an important role in the process of becoming physically active in the adolescence and in developing a physically active lifestyle. The opportunities for teachers to provide positive physical activity experiences to the student population extend regularly over the school terms. LÄS MER

 3. 3. Mental health and physical activity in adolescence

  Författare :Annette Løvheim Kleppang; Curt Hagquist; Miranda Thurston; Ingeborg Hartz; Charli Eriksson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; physical activity; sedentary behaviour; psychological distress; depression symptoms; psychotropic drugs; sports club; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the association between physical activity and mental health among Norwegian adolescents.The thesis includes four studies among adolescents in grade 10, aged 15-16 years. Studies I, II and III are based on the Norwegian Youth Health Surveys and study IV is based on data retrieved from Ungdata. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet, inaktivitet och kapacitet hos gymnasieungdomar

  Författare :Katarina Mikaelsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : A change in behaviour with reduced physical activity and an increased sedentary behaviour among children and adolescents may be a threat to their future health. The literature shows that physical activity decreases through adolescence and the habits from childhood and adolescence have a tendency to become manifest. LÄS MER

 5. 5. Demokratisk kompetens: Om gymnasiet som demokratiskola

  Författare :Tiina Ekman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Aktivt medborgarskap är ett ledord i svensk demokratipolitik. Jämlikt deltagande i politiken är ett annat. Skolan anförtros en viktig politisk roll i detta avseende. Läroplanen påbjuder att alla ungdomar på ett likvärdigt sätt skall förberedas till ett aktivt samhällsliv. LÄS MER