Sökning: "aktör-nätverksteori"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet aktör-nätverksteori.

 1. 1. Caring for Corporate Sustainability

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Eidenskog; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Actor network theory; care practice; corporate sustainability; CSR; environmental labels; ISO 26000; matters of care; thinking with care; SME; Att tänka med omsorg; aktör-nätverksteori; CSR; företagens samhällsansvar; hållbarhet; ISO 26000; miljömärkning; omsorgspraktiker; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Corporate sustainability comes in a variety of shapes and the boundaries defining what can be called sustainability are disputed. This thesis explores the making of sustainability at a medium-sized company in Sweden, in this study called HygieneTech, that actively works with sustainability. LÄS MER

 2. 2. Den offentliga ohälsan En historisk studie av barnpsykologi och -psykiatri i svensk media 1968-2008

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Peter Skagius; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; child psychology; child psychiatry; expertise; experts; media; actor-network theory; history of science; child studies; public debate; public sphere; history of childhood; barnpsykologi; barnpsykiatri; media; dagstidningar; föräldratidning; expertis; aktör-nätverksteori; experter; vetenskapshistoria; barnstudier; samhällsdebatt; offentlighet; barndomshistoria;

  Sammanfattning : Svenska barns och ungas psykiska ohälsa har blivit en omdiskuterad fråga i den svenska offentligheten med rapporter och studier som visat på en tilltagande ohälsa. Samtidigt har kritiska röster i media menat att den uppfattade ökningen bland annat berott på förändrade diagnostiska kriterier och normer gällande hälsa och ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Från policy till praktik : en studie om organisering inom LSS-området

  Detta är en avhandling från Malmö universitet

  Författare :Per Arvidsson; Malmö University.; Malmö University.; [2019]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; LSS; Policy; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; Aktör nätverksteori; Praktiknära ledarskap; Professionalisering; Policy and practice; Disability support; Disability services; Practice leadership; Professionalization;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore what happens when the Swedish disability policy (LSS) is translated into practice. The study focuses on the organizing that takes place at a local, municipal level. LÄS MER

 4. 4. Rum i tillblivelse

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Kristina Tryselius; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography; space; virtual geography; ontology of becoming; geophilosophy; actor-network theory; Deleuze; Latour; the virtual; postulate; virtuell geografi; tillblivelseontologi; geofilosofi; aktör-nätverksteori; Deleuze; Latour; det virtuella; postulat; rum; Human Geography; Kulturgeografi; actornetwork theory;

  Sammanfattning : How is space conceptualized? The question is central to subject theory in human geography. In the present dissertation, this issue is actualized in discussions of the virtual, space, and an ontology of becoming. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk utveckling genom kollegial granskning:Fallet Lärande Besök utifrån aktör-nätverksteori

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Monica Nyvaller; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER