Sökning: "akropolis"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet akropolis.

  1. 1. A city on a hill cannot be hidden: Function and symbolism of Ancient Greek akropoleis

    Författare :Robin Rönnlund; Göteborgs universitet; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antik historia; Klassisk arkeologi; akropolis; acropolis; citadel; hillfort; fortifications; polis; city state; Ancient Greece; archaeology; monumentality; Thessaly; Boeotia;

    Sammanfattning : En akropolis (plur. akropoleis), en befäst kulle högt över en antik grekisk stad, utgör en av de mest välkända vyerna från antiken, men ingen har än studerat akropoleis systematiskt. LÄS MER