Sökning: "akademisk"

Visar resultat 1 - 5 av 498 avhandlingar innehållade ordet akademisk.

 1. 1. Chronologisk granskning af den babyloniska, israëlitiska och ægyptiska historien efter källorna : akademisk afhandling

  Författare :Johan Henrik Schröder; Nils Wilhelm Ljungberg; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vi blev antagligen för många : Könskränkande behandling i akademisk miljö

  Författare :Anneli Andersson; Ivo Zander; Margaretha Fahlgren; Pia Höök; Anna Wahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; gender harassment; violence; Företagsekonomi; Könskränkningar; akademisk arbetsmiljö; psykiskt våld; feministisk; organisationsteoretisk; motståndsteori; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to further the theoretical understanding of gender harassment. I suggest an approach and a theoretical model that answers the question of how to understand and describe gender harassment both in terms of specific actions taken against an individual because of gender and the combined actions that constitute a gender harassment process. LÄS MER

 3. 3. En önskan att skriva abjektet : Analyser av akademisk jämställdhet

  Författare :Fredrik Bondestam; Kaj Håkanson; Marianne Liljeström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; gender equality; positive discrimination; sexual harassment; higher education; semiology; discourse analysis; abject; Julia Kristeva; feminist theory; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore what makes the discourse on gender equality possible in the context of Swedish higher education. Three aspects of this discourse - gender equality work, positive discrimination and sexual harassment - are focused on both empirically and theoretically. LÄS MER

 4. 4. Att styra i namn av akademisk kollegialitet

  Författare :Anna Bjuremark; Kenneth Hultvist; Bengt Börjeson; Ulf Sandström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högskoleadministration; Sverige; Högskolelärare; Högskolan; Ledarskap; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the study can in greater detail be described as makingan analysis of the role of knowledge, as well as the assumptions inscribedin knowledge, in the practices of governing academic subjects liketeachers and researchers. The point of departure is the new concepts of theinteraction between individual freedoms and social norms that emergedrecently in the context of the political governance of higher education(Management). LÄS MER

 5. 5. Fakta & förnuft: svensk akademisk musikforskning 1909 - 1941

  Författare :Sten Dahlstedt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER